Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 148 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 1998-. 2017: Вип. 39. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
2А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 1998-. 2010: Вип. 25.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3А43Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю створення Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса : Харків, 10-11 жовт. 2018 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса ; [редкол.: О. М. Клюєв (голова) та ін.]. — Харків : Право, 2018. — 249 с. : іл., табл. 1Держава і право  У корзину
4А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 1998-. 2018: Вип. 40.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 1998-. 2011: Вип. 26. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Міленіум, 1998-. 2014: Вип. 33. 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
7А44Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Д. А. Безродний, І. М. Безродна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2011. — 368 с. : іл., табл.3Природничі науки  У корзину
8А45Алешковский, Юз. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3. - Москва : ННН, 1996. - 560 с. 1Художня література  У корзину
9А45Алешковский, Юз. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. - Москва : ННН, 1996. - 640 с. 1Художня література  У корзину
10А45Алешковский, Юз. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. - Москва : ННН, 1996. - 560 с. 1Художня література  У корзину
123456789101112131415