Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 148 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А90Аскетична мораль в давньоруській культурі : доп. науковців II Нестор. студій, видані за сприяння Печер. район. у м. Києві держ. адмін. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник, Печер. р-на у м. Києві держадмін. ; [голов. ред. С. П. Кролевець та ін.]. — Київ : КВІЦ, 2005. — 147 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2А90Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : зб. наук. пр. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2011. — 287 с. : іл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3А90Асафьев, Б. В. (Игорь Глебов) Русская живопись : Мысли и думы / [Вступ. ст. и коммент. С.Г.Галагановой]. — Москва : Республика, 2004. — 391 с. : ил. (БС17)*1Мистецтво  У корзину
4А90Асеев, Ю. Доклад о нарушениях прав человека в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н / Ю. Асеев, Я. Смелянская, А. Егорова ; [ОО ”Харьков. правозащитная группа”]. — Харьков : Права людини, 2018. — 100 с. : іл., табл. 1Держава і право  У корзину
5А90Асимптотичні властивості розв’язків диференціальних рівнянь : навч. посіб. / [М. О. Перестюк, О. В. Капустян, П. В. Фекета, Н. В. Касімова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2015. — 129, [2] с.1Природничі науки  У корзину
6А90Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків : ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2010-. 2017: Вип. 9. Наукові рефлексії харківської музично-історичної школи.1Мистецтво  У корзину
7А90Асеев, Ю. С. Архитектура древнего Киева. – Киев : Будівельник, 1982. – 160 с.1Мистецтво  У корзину
8А92Атар, Тірца. Від війни плачуть / з івриту пер. Аня Хромова ; [намалювала К. Садовщук]. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 18 с. : іл. ᵖᵠ16Художня література  У корзину
9А92Атлас української мови. В 3 т. Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. - Київ : Наук. думка, 2001. - 267 с. : табл., [182] арк. к. 1Філологічні науки  У корзину
10А93Аутопоезис соціальних систем / [В. П. Бех та ін.] ; за наук. ред. В. П. Беха ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 747 с. : іл.2Суспільні науки в цілому  У корзину
123456789101112131415