Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 148 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А77Апт, С. Томас Манн. - Москва : Мол. гвардия, 1972. - 352 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 7 (514)).1Філологічні науки  У корзину
2А79Жизнь Артемия Араратского / изд. подгот. К. Н. Григорьян при участии Р. Р. Орбели. - Ленинград : Наука, 1980. - 224 с. - (АН СССР. Литературные памятники). 1Художня література  У корзину
3А81Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 2. — Москва : Мысль, 1978. — 687 с. - (Философское наследие). 1Філософські науки  У корзину
4А81Аристофан. Избранные комедии : пер. с древнегреч. - Москва : Худож. лит., 1974. - 496 с. - (Библиотека античной литературы). 1Художня література  У корзину
5А82Аркас, М. М. Історія України-Русі з малюнками / М.М. Аркас ; [Вступ. ст. та коммент. В.Г.Сарбея]. — [Факс. вид.]. — [Київ : Вища шк., 1990]. — 395 с. : іл., портр. — (Пам’ятки історичної думки України).1Історія  У корзину
6А83Армор, Майкл К. Провідник до Біблії: часи, сюжети : Особистий робочий зошит : пер. з англ. - 2-е вид. - Київ : ВБФ "Східноєвроп. гуманітар. місія", 2016. - 128 с. 1Релігія  У корзину
7А83Армор, Майкл К. Библия для юных читателей : [пер. с англ. : для детей 7-10 лет] / Майкл К. Армор. — Киев : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2019. — 267 с. : іл.0Релігія  У корзину
8А84Арошенко, М. М. Наш взрослый детский дом : повесть-исповедь. - Днепропетровск : Проминь, 1990. - 175 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9А86Артюх, В. О. Тяглість історії й історія тяглості: українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття : монографія. - Суми : Вид-во Сум. держ. ун-ту, 2010. - 266 с.1Філософські науки  У корзину
10А86Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. — Київ : Либідь, 2006. — 422 с. : іл. ᵖᵠ1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415