Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 12 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Щ29Ще : (цінності, ідентичність, мислення, воля...). Вип. 2 / упоряд. В.П. Моренець, О.Й. Саврук. - Київ : Дух і Літера,2020. - 544 с. * *2Суспільні науки в цілому  У корзину
2Щ38Щёкин, Г. В. Визуальная психодиагностика : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., испр. – Киев : МАУП, 2001. – 616 с. : ил.1Психологія  У корзину
3Щ61Щербак, Ю. В. Всередині часу : філос. та мистецтвознав. есеїстика / Юрій Щербак ; [упоряд. В. Щербак ; редкол.: О. Козловська та ін. ; Ін-т проблем сучас. мистецтва]. — Київ : Фенікс, 2013. — 197, [2] с. : іл., портр. ***1Філософські науки  У корзину
4Щ61Щербак, В. І. Яків Володимирович Ролл. Учений, педагог, фундатор гідробіологічної науки в Україні / В. І. Щербак, Ю. Г. Карпезо. - Київ : Вид. дім "Академперіодика", 2009. - 82 с.3Природничі науки  У корзину
5Щ61Щербань, П. М. Національне виховання в сім’ї : Для батьків, учителів, вихователів / П.М. Щербань. — К. : Культурол. ПП «Боривітер», 2000. — 258 с. : іл., табл. ***0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Щ61Щерба, А. А. Системи з нечіткою логікою регулювання електроенергетичних режимів : монографія / А. А. Щерба, В. В. Кирик. - Київ, 2011. - 329 с.2Техніка  У корзину
7Щ61Щирба, О. Київ 30 : докум. хроніка періоду незалежності. - Київ : Саміт-книга, 2021. - 160 с. : фото. * *3Історія  У корзину
8Щ61Щербаковський, М. Г. Судова експертологія : навч. посіб. / М. Г. Щербаковський ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. — 190 с. * *1Держава і право  У корзину
9Щ76Щиґел, Маріуш. Ґоттленд : [докум. проза] / Маріуш Щиґел ; [пер. з пол. Б. Матіяш]. — Київ : Грані-Т, 2010. — 238 с. (МКО)1Художня література  У корзину
10Щ92Щокін, Г. В. Виникнення давніх євреїв та подальший розвиток їхнього культу / Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). — Київ, 2005. — 149, [1] с. — (Бібліотека журналу «Персонал»). * *6Історія  У корзину
12