Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 35 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ц17Цапенко, Ю. Русско-хорватский разговорник = Priručnik rusko-hrvatskog jezika / Ю. Цапенко, А. Цапенко. - Split : ACERNUS, 2003. - 176 с.10Філологічні науки  У корзину
2Ц18Царенко, О. М. Економічна історія України і світу : [Курс лекцій : Навч. посіб.] / О.М. Царенко, А.С. Захарчук. — Суми : Унів. кн., 2001. — 308, [2] с. — (Бібліотека економічних наук). 1Економіка  У корзину
3Ц26Цвейг, С. Подвиг Магеллана / С. Цвейг ; пер. с нем. А. С. Кулишер ; послесл. Е. И. Нечепорука. — Симферополь : Таврия, 1988. — 220, 2 с. : ил. — (Морская библиотека; кн. 57).1Художня література  У корзину
4Ц27Цветаева, М. И. Сочинения : в 2 т. / М. И. Цветаева ; [сост., подгот. текста и коммент. А. А. Саакянц ; вступ. ст. В. Рождественского, с. 3–22]. — Минск : Нар. асвета, 1988–. Т. 1 : Стихотворения ; Поэмы ; Драматические произведения, 1988. — 541, [1] с., [1] л. портр.1Художня література  У корзину
5Ц27Цветков, А. П. Последний континент : избр. и новые стихи. - Харьков : Фолио, 2012. - 475 с. - (Граффити).12Художня література  У корзину
6Ц28Цвіт, Антонія. Вибране : Філос. і любовна лірика / [Ред.-упоряд. А.Дупляк]. — Київ : Фенікс, 2006. — 599 с. : іл., [4] арк. фот.1Художня література  У корзину
7Ц28Цвілюк, С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соц.-політ. вимір епіч. творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. — Одеса : Маяк, 2008. — 311 с.1Філологічні науки  У корзину
8Ц37Цендровский, В. А. Вызов цивилизации. Finita la commedia / Владимир Цендровский. — Киев : Поэзия, 2009. — 308 с.1Художня література  У корзину
9Ц38Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. ”Праці Центру пам’яткознавства” (1992–2016) : бібліогр. покажч. / голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. — Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. — 59 с. — (Біобібліографічні покажчики; вип. 6).1Історія  У корзину
10Ц38Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. ”Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (1992–2015) : бібліогр. покажч. / голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. — Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. — 105 с. — (Біобібліографічні покажчики; вип. 5).1Історія  У корзину
1234