Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 42 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж17Жадько, В. О. Благословенне святим Миколаєм / В.О. Жадько ; [Передм. В.Бойченка]. — Київ : Департамент, 2000. — 563 с. : іл.1Історія  У корзину
2Ж24Жалдак, М. І. Основи теорії і методів оптимізації : [Навч. посіб. для студ. математ. спец. вищ. навч. закл.] / М.І.Жалдак, Ю.В.Триус. — Черкаси : Брама-Україна, 2005. — 607 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
3Ж25Жаловага, А. С. Антропологічна природа християнства / Анатолій Жаловага. — Київ : [б. в.], 2008. — 287, [1] с.1Релігія  У корзину
4Ж27Жангожа (Джангужин), Рустем. Туркестан - Туран: силуэты геостратегии : (иллюзия реальности или... реальность иллюзии?). - Киев : Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко, 2014. - 356 с.1Політика  У корзину
5Ж34Жаржайло, М. Міліція карми : зб. поезій / Михайло Жаржайло. — Київ : Смолоскип, 2014. — 161, [3] с. : іл. — (Лауреати ”Смолоскипа”).1Художня література  У корзину
6Ж50Желдак, Т. А. Знаменитые личности украинского футбола. - Харьков : Фолио, 2012. - 380 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Ж51Желєзняк, І. М. Слов’янська антропоніміка : (вибр. ст.) / І. М. Желєзняк ; [відп. ред. В. П. Шульгач] ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. — Київ : Кий, 2011. — 286 с. — (Бібліотека української ономастики).1Філологічні науки  У корзину
8Ж59Жеребцова, П. Тонка сріблиста нить : [оповідання] / з рос. пер. О. Думанська. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 267 с. : портр.706Художня література  У корзину
9Ж59Жеребкін, В. Є. Логіка : підруч. для юрид. вузів і ф-тів. - Харків : Основа, 1995. - 256 с. 1Філософські науки  У корзину
10Ж62Жданов, В. І. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посіб. : [для студентів і аспірантів фіз. спец.] / В. І. Жданов, І. В. Стьопочкіна, А. В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 163 с. : іл.2Природничі науки  У корзину
12345