Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В11В лабиринтах психологии личности : Мир псих. явлений / [Авт.-сост.: А.В.Тимченко, В.Б.Шапарь]. — Харьков : Прапор, 1997. — 414 с. : ил. — (Библиотека занимательной психологии).1Психологія  У корзину
2В14Вакуленко, Л. В. Пам’ятки підгір’я Українських Карпат першої половини I тисячоліття н. е. / Л. В. Вакуленко ; АН УРСР, Ін-т археології. — Київ : Наук. думка, 1977. — 143 с. * *1Історія  У корзину
3В14Вакулюк, П. Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П.Г.Вакулюк, В.І.Самоплавський. — Харків : Прапор, 2006. — 382, [1] с. : табл.1Сільське та лісове господарство   У корзину
4В14Вакуумная дуга : источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование / И. И. Аксёнов [и др.] ; под ред. И. И. Аксёнова ; НАН Украины, Нац. науч. центр ”Харьк. физ.-техн. ин-т”, Ин-т физики твердого тела, материаловедения и технологий. — Киев : Наук. думка, 2012. — 726, [1] с. : ил., табл.2Природничі науки  У корзину
5В14Вакуленко, О. В. Люмінесценція напівпровідників : навч. посіб. / О. В. Вакуленко, О. І. Даценко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. - 223 с.4Природничі науки  У корзину
6В14Вакуленко, М. О. Словник фізичних термінів-синонімів : близько 5000 синонім. рядів / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2017. — 191 с.4Природничі науки  У корзину
7В14Вайт, Джо. Крах Дарвіна / Дж.Вайт, Н.Комнінелліс ; [Пер. з англ. О.Чулій ; Ред. С.Филипчук, П.Наконечний]. — [Черкаси] : Стефанус, [2005]. — 191, [1] с. : іл.1Релігія  У корзину
8В14Вакарчук, І. О. Квантова механіка : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. — 2-е вид., допов. — Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2004. — 782, [1] с. : іл.1Природничі науки  У корзину
9В15Валерій і Сандра : листування Валерія Марченка із Сандрою Фапп’яно / [упорядкув. Люби Маринович ; пер. з англ. Надія Маринович]. — Київ : Смолоскип, 2010. — 101, [1] с. : іл. * *1Історія  У корзину
10В15Валіцький, Анджей. В полоні консервативної утопії : Структура і видозміни російського слов’янофільства : пер. з пол. - Київ : Основи, 1998. - 710 с.1Політика  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930