Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 27 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Є22Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд.: О. Пашко]. — Київ : Дух і літера, 2018. — 167 с. : іл., [16] арк. кольор. іл. — (Серія ”Бібліотека юдаїки”).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Є24Європейський суд з прав людини : Базові матеріали. Застосування практики / Укр. правнича фундація ; [уклад. Ю. Зайцев]. - Київ : Укр. центр правничих студій, 2003. - 582 с.9Держава і право  У корзину
3Є24Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) Мірило правовладдя : Коментар ; Глосарій / пер. з англ. С. Головатий. - Б. м., 2017. - 163 с.81Держава і право  У корзину
4Є27Євтушенко, О. Україна IN ROCK : [ст. та есеї] / Олександр Євтушенко. — Київ : Грані-Т, 2011. — 204, [1]с., [16] арк. фотоіл. : іл. — (De profundis).1Мистецтво  У корзину
5Є27Євтух, В. Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. — [Київ : Фенікс, 1997]. — 214 с.1Політика  У корзину
6Є28Єгер, Д. О. Упорядковане використання методів дії на привибійну зону пластів у процесах нафтогазовидобутку. - Київ : Техніка, 2003. 162 с.2Техніка  У корзину
7Є34Єднаймося, брати мої : [зб. творів учасників Всеукр. конкурсу творчих доробків аматорів – авт. худож. слова, присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка / упоряд.: Кочубей В. Г., Саражина І. О.]. — Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. — 167 с. : іл.16Художня література  У корзину
8Є41Єжов, С. М. Теорія функцій комплексної змінної : [навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів] / С. М. Єжов, М. А. Разумова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2012. — 191 с. : іл.1Природничі науки  У корзину
9Є41Єжов, С. М. Науковий образ світу : мікросвіт, біосвіт : навч. посіб. [для студентів, аспірантів і викладачів гуманіт. спец.] / С. М. Єжов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київський університет, 2019. — 159 с.0Природничі науки  У корзину
10Є45Єкатерина (Київська; схимонахиня). Відверта розмова : духов. правда про людську душу / духов. бесіди – схимонахиня Єкатерина (Київська), поезії – Тетяна Майданович. — Київ : Криниця, 2012. — 95 с.4Релігія  У корзину
123