Знайти документ

Кількість назв:5501

 
Знайдено 25 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Я11Я хочу, чтобы песни звучали… : Застольные песни. — Харьков : Фолио, 2004. — 447 с. — (Домашняя библиотека).1Художня література  У корзину
2Я11Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича : (До 200-річчя з дня народж. вченого) : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / [Відп. ред. М.Корпалюка ; Упоряд. Токмаль Г.Л.]. — Київ : Вид. центр «Просвіта», 2006. — 412 с. *7Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Я19Ярмусь, С. О. «На нашій, не своїй землі…» : Україна очима канад. українця. — Вінніпег : Вид. спілка «Тризуб» ; Київ : Наук.-вид. центр «Наша культура і наука», 1999. — 104 с. : іл.1Історія  У корзину
4Я22Яворик, О. В. Камерна симфонія [Ноти] : для струн. оркестру / О. Яворик. - Партитура. Сюїта [Ноти] : для струн. оркестру / О. Яковчук. - Партитура. - Київ : Муз. Україна, 1989. - 151 с.1Мистецтво  У корзину
5Я38«Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / [Упоряд., передм., прим. О.В.Ковалевського]. — Харків : Прапор, 2004. — 351, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
6Я45Якименко, С. І. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець XIX – початок XX століття) / С. І. Якименко, А. В. Желан. — 2-ге вид., допов. та переробл. — Київ : Слово, 2014. — 236, [1] с. : іл., табл. — (Педагогічна серія ”Історичними стежинами”). **1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Я49Якушик, В. М. Вступ до політології : навч.-метод. посіб. для вивчення державознавчих тем курсу політології / В. М. Якушник ; Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад”. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ : Юрінком Інтер, 2012. — 65 с.1Політика  У корзину
8Я60Янарас, Христос. Нерозривна філософія : нариси вступу до філософії / Х. Янарас ; пер. з новогрец. А.Чердаклі та Н.Клименко. — Київ : Основи, 2000. — 314 с.3Філософські науки  У корзину
9Я62Янко, Д. Г. Спогади : до 80-річчя від дня народж. / Д. Г. Янко. — Київ : Вид. центр «КВІЦ», 2010. — 192 с. : іл., [50] арк. іл.1Художня література  У корзину
10Я63Яннарас, Христос. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас ; [Передм. К.Сігова ; Пер. з грец. С.Говоруна]. — Київ : Дух і літера, [1999]. — 131 c. — (Бібліотека XXI століття).2Філософські науки  У корзину
123