Знайти документ

Кількість назв:5196

 
Знайдено 45 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Я11Я познаю мир. Культура : дет. энцикл. / авт.-сост. Н. В. Чудакова. - Москва : АСТ, 1996. - 480 с. : ил.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Я11Я хочу, чтобы песни звучали… : Застольные песни. — Харьков : Фолио, 2004. — 447 с. — (Домашняя библиотека).1Художня література  У корзину
3Я19Ярмусь, С. О. «На нашій, не своїй землі…» : Україна очима канад. українця. — Вінніпег : Вид. спілка «Тризуб» ; Київ : Наук.-вид. центр «Наша культура і наука», 1999. — 104 с. : іл.1Історія  У корзину
4Я22Яворик, О. В. Камерна симфонія [Ноти] : для струн. оркестру / О. Яворик. - Партитура. Сюїта [Ноти] : для струн. оркестру / О. Яковчук. - Партитура. - Київ : Муз. Україна, 1989. - 151 с.1Мистецтво  У корзину
5Я22Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків : У 3 т. / Д. І. Яворницький ; редкол.: П. Сохань (голова) та ін. — Київ : Наук. думка, 1990 – 1991. — (Пам’ятки історичної думки України). Т. 1 : 1990. — 592 с.1Історія  У корзину
6Я38«Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / [Упоряд., передм., прим. О.В.Ковалевського]. — Харків : Прапор, 2004. — 351, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
7Я40Язвінська, О. М. Захист прав споживачів у сфері надання автотранспортних послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : (в рамках впровадження кредит.-модул. системи організації навч. процесу) / О. М. Язвінська ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. теорії та історії держави і права. — Київ : НТУ, 2010. — 198 с. : табл.1Держава і право  У корзину
8Я44Як тебе не любити... : корот. проза про сучас. Київ та киян, 2017. - Київ : Фенікс, 2017. - 144 с. : іл.1Художня література  У корзину
9Я44Як тебе не любити... : корот. проза про сучас. Київ та киян, 2019. - Київ : Фенікс, 2019. - 168 с. : іл. ^1Художня література  У корзину
10Я45Як, М. Зрілості урок публічний : [вірші] / Микола Як. - Київ, 2015. - 199 с. ^1Художня література  У корзину
12345