Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 13 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Щ29Ще : (цінності, ідентичність, мислення, воля...). Вип. 2 / упоряд. В.П. Моренець, О.Й. Саврук. - Київ : Дух і Літера,2020. - 544 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
2Щ32Щегельський, П. Г. Двоє : роман / П. Г. Щегельський. — Київ : Рад. письменник, 1985. — 254 с. : іл. *0Художня література  У корзину
3Щ38Щёкин, Г. В. Визуальная психодиагностика : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., испр. – Киев : МАУП, 2001. – 616 с. : ил.1Психологія  У корзину
4Щ61Щербак, Ю. В. Всередині часу : філос. та мистецтвознав. есеїстика / Юрій Щербак ; [упоряд. В. Щербак ; редкол.: О. Козловська та ін. ; Ін-т проблем сучас. мистецтва]. — Київ : Фенікс, 2013. — 197, [2] с. : іл., портр.0Філософські науки  У корзину
5Щ61Щербак, Ю. М. Хроніка міста Ярополя : повість / Ю. М. Щербак. — Київ : Дніпро, 1986. — 142, [2] с. — (Серія ”Романи й повісті”; 4). *1Художня література  У корзину
6Щ61Щербак, В. І. Яків Володимирович Ролл. Учений, педагог, фундатор гідробіологічної науки в Україні / В. І. Щербак, Ю. Г. Карпезо. - Київ : Вид. дім "Академперіодика", 2009. - 82 с.2Природничі науки  У корзину
7Щ61Щербак, Ю. М. Чорнобиль : докум. повість / Ю. М. Щербак. — Київ : Дніпро, 1989. — 222, [1] с. — (Романи й повісті; № 1). *1Художня література  У корзину
8Щ61Щербаківський, В. М. Українське мистецтво : Вибр. неопублік. пр. / В.М. Щербаківський ; [Упоряд. та вступ. ст. В.Ульяновського ; Голов. ред. С.Головко]. — Київ : Либідь, 1995. — 266, [2] с. : фот., порт. — (Пам’ятки історичної думки України). *0Мистецтво  У корзину
9Щ61Щерба, А. А. Системи з нечіткою логікою регулювання електроенергетичних режимів : монографія / А. А. Щерба, В. В. Кирик. - Київ, 2011. - 329 с.1Техніка  У корзину
10Щ61Щирба, О. Київ 30 : докум. хроніка періоду незалежності. - Київ : Саміт-книга, 2021. - 160 с. : фото.4Історія  У корзину
12