Знайти документ

Кількість назв:4532

 
Знайдено 131 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш13Шаблій, О. Володимир Кубійович : Енцикл. життя і творення / О. Шаблій ; Наук. т-во ім. Шевченка в Європі. — Париж ; Львів : [Фенікс], 1996. — 703, [1] с. : іл., [8] арк. іл., [1] арк. портр.1Історія  У корзину
2Ш18Шаляпин, Ф. И. Страницы из моей жизни. - Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1958. - 219 с.1Мистецтво  У корзину
3Ш20Шалимов, А. А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2 т. Т. 1. Операции на пищеводе, желудке и кишечнике / А.А.Шалимов, А.П.Радзиховский. — Киев : Наук. думка, 2003. — 339 с. : ил.3Медицина  У корзину
4Ш20Шалимов, А. А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2 т. Т. 2 Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и наружных грыжах живота / А.А.Шалимов, А.П.Радзиховский. — Киев : Наук. думка, 2005. — 287 с. : ил. 3Медицина  У корзину
5Ш24Шаповал, Ю. І. Михайло Грушевський: ”Я сам прийшов до політики через історію…” / Юрій Шаповал, Ігор Верба ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : Парлам. вид-во, 2018. — 492, [2] с. : іл. — (Серія ”Політичні портрети”). (ᴹᴷᴼ БС34)1Історія  У корзину
6Ш24Шаповал, Ю. І. Михало Грушевський / Ю.І.Шаповал, І.В.Верба ; [під заг. ред. В.А.Смолія]. — Київ : Вид. дім «Альтернативи», 2005. — 351 с. : іл. — (Особистість і доба).1Історія  У корзину
7Ш24Шаповалова, М. С. Історія зарубіжної літератури : Середні віки та Відродження : підруч. для студентів держ. ун-тів / Шаповалова М.С. ; Рубанова Г.Л. ; Моторний В.А. — 3-є вид., перероб. і доп. — Львів : Світ, 1993. — 310, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
8Ш24Шаповалов, Г. Походження українського тризуба, або як поєдналися якір і хрест. - Запоріжжя, 1992. - 19 с. (ᴹᴷᴼ БС34)976Історія  У корзину
9Ш26Шарманська, В. М. Судова бухгалтерія : навч. посіб. для студентів ВНЗ. / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко. - Київ : Центр учбової літ., 2008. - 454 с.5Держава і право  У корзину
10Ш26Шаров, І. Ф. Характери Нового світу : [нариси про президентів США]. - Київ : Арт Економі, 2018. - 496 с. : іл. ᵖᵠ4Історія  У корзину
1234567891011121314