Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 141 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш13Шабловський, В. Танечні ведмеді : репортажі про трансформацію / Вітольд Шабловський ; [пер. з пол. А. Бондар ; ред.: Л. Белей]. — Київ : Темпора, 2015. — 290 с. : іл. *1Художня література  У корзину
2Ш15Шагинян, М. С. Иозеф Мысливечек. - Москва : Мол. гвардия, 1983. - 367 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 9 (450)).0Мистецтво  У корзину
3Ш18Шалапа, С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю : підручник. [У 2 ч.] Ч. 1 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. хореогр. спілка України. — Київ : НАКККіМ, 2017. — 403 с. : іл., табл., ноти.1Мистецтво  У корзину
4Ш18Шалата, М. Й. Юрій Федькович : життевий і творчий шлях. - Київ : Дніпро, 1984. - 239 с. 0Філологічні науки  У корзину
5Ш18Шальман, Т. М. Основи реклами у сфері освіти : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 128 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ш18Шалапа, С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю : підручник. [У 2 ч.] Ч. 2 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. хореогр. спілка України. — Київ : НАКККіМ, 2017. — 299 с. : іл., табл., ноти.2Мистецтво  У корзину
7Ш20Шалимов, А. А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2 т. Т. 1. Операции на пищеводе, желудке и кишечнике / А.А.Шалимов, А.П.Радзиховский. — Киев : Наук. думка, 2003. — 339 с. : ил.3Медицина  У корзину
8Ш20Шалимов, А. А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2 т. Т. 2 Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и наружных грыжах живота / А.А.Шалимов, А.П.Радзиховский. — Киев : Наук. думка, 2005. — 287 с. : ил. 3Медицина  У корзину
9Ш24Шаповал, А. І. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : джерелознавче дослідж. : наук. кат. – Київ, 2016. – 352 с.0Література універсального змісту  У корзину
10Ш24Шаповал, Ю. І. У ті трагічні роки : сталінізм на Україні. - Київ : Політвидав України, 1990. - 143 с.0Історія  У корзину
123456789101112131415