Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 16 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ц17Цапенко, Ю. Русско-хорватский разговорник = Priručnik rusko-hrvatskog jezika / Ю. Цапенко, А. Цапенко. - Split : ACERNUS, 2003. - 176 с.801Філологічні науки  У корзину
2Ц18Царик, Т. Є. Основи екології : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т.Є.Царик, В.В.Файфура ; за ред. Є.П.Качана ; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Тернопіль, 2003. — 206 с. : табл. ^1Природничі науки  У корзину
3Ц18Царівна-жаба : укр. нар. казка / худож. К. Штанко. — [Київ] : Грані-Т, [2007]. — 43 с. : кольор. іл.4Художня література  У корзину
4Ц26Цвейг, Стефан. Новеллы : пер. с нем. - Москва : Худож. лит., 1975. - 382 с.1Художня література  У корзину
5Ц37Цендровский, В. А. Публицистические экспромты : Монологи рассерженного человека. Диктатура судьбы. Диалоги. - Киев : Техніка, 1997. - 160 с. 0Політика  У корзину
6Ц44Церква Всіх Святих = Церковь Всех Святых = The All-Saints Church / текст : О. Пітателєвої ; фотозйомка : Я. Литвиненка ; пер. : О. Лятавської ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – [Київ, 2008. – 16 с.]0Мистецтво  У корзину
7Ц44Церковні старожитності XVI–XVII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : кат. вист., м. Київ, 18 трав.-15 серп. 1999 р. / [передм. В. Колпакова ; вступ. ст. О. Лопухіна, О. Пітателєва ; післямова І. Шульц ; упоряд.: О. Коваленко та ін. ; ред.: В. Рекеда]. — Київ : Акцент, 1999. — 40 с. : репрод., фотоіл.99Мистецтво  У корзину
8Ц56Циблієва, Т. І. Сучасні моделі ручного в’язання. - 2-е вид., стер. - Київ : Техніка, 1993. - 287 с.1Техніка  У корзину
9Ц56Цибаньова, О. С. Євген Гребінка. - Київ : Молодь, 1972. - 303 с. - (Життя славетних).0Філологічні науки  У корзину
10Ц58Цивільне право. Практикум : навч. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик, Н. С. Кузнєцова, О. В. Дзера. - Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2008. - 624 с.2Держава і право  У корзину
12