Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 26 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ц17Цапенко, В. А. ”Соборянин – II” (”… этапом из Твери …”) : повесть / В. А. Цапенко. — Дніпропетровськ : Пороги, 2011. — 234 с. *1Політика  У корзину
2Ц17Цапенко, Ю. Русско-хорватский разговорник = Priručnik rusko-hrvatskog jezika / Ю. Цапенко, А. Цапенко. - Split : ACERNUS, 2003. - 176 с.9Філологічні науки  У корзину
3Ц17Цаплиенко, А. Ю. Экватор. Черный цвет & Белый цвет : [роман] / Андрей Цаплиенко. — Киев : ООО ”Юрид. фирма ”Кордон”, 2013. — 538 с. *1Художня література  У корзину
4Ц18Царенко, О. М. Економічна історія України і світу : [Курс лекцій : Навч. посіб.] / О.М. Царенко, А.С. Захарчук. — Суми : Унів. кн., 2001. — 308, [2] с. — (Бібліотека економічних наук). 0Економіка  У корзину
5Ц26Цвейг, С. Подвиг Магеллана / С. Цвейг ; пер. с нем. А. С. Кулишер ; послесл. Е. И. Нечепорука. — Симферополь : Таврия, 1988. — 220, 2 с. : ил. — (Морская библиотека; кн. 57).0Художня література  У корзину
6Ц27Цветаева, М. И. Сочинения : в 2 т. / М. И. Цветаева ; [сост., подгот. текста и коммент. А. А. Саакянц ; вступ. ст. В. Рождественского, с. 3–22]. — Минск : Нар. асвета, 1988–. Т. 1 : Стихотворения ; Поэмы ; Драматические произведения, 1988. — 541, [1] с., [1] л. портр.1Художня література  У корзину
7Ц27Цветков, А. П. Последний континент : избр. и новые стихи. - Харьков : Фолио, 2012. - 475 с. - (Граффити).11Художня література  У корзину
8Ц28Цвілюк, С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соц.-політ. вимір епіч. творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. — Одеса : Маяк, 2008. — 311 с. *1Філологічні науки  У корзину
9Ц38Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. Праці Центру пам’яткознавства. — Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 1992-. 2008: Вип. 13.1Історія  У корзину
10Ц38Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. Праці Центру пам’яткознавства. — Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 1992-. 2013: Вип. 23.1Історія  У корзину
123