Знайти документ

Кількість назв:4532

 
Знайдено 22 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ц17Цапенко, Ю. Русско-хорватский разговорник = Priručnik rusko-hrvatskog jezika / Ю. Цапенко, А. Цапенко. - Split : ACERNUS, 2003. - 176 с.801Філологічні науки  У корзину
2Ц17Цаплиенко, А. Ю. Империя четырех сторон : роман. - Харьков : Фолио, 2014. - 413 с. (ᴹᴷᴼ БС35)-1Художня література  У корзину
3Ц26Цвейг, Стефан. Новеллы : пер. с нем. - Москва : Худож. лит., 1975. - 382 с.1Художня література  У корзину
4Ц27Цветков, А. П. Последний континент : избр. и новые стихи. - Харьков : Фолио, 2012. - 475 с. - (Граффити). (ᴹᴷᴼ БС35)12Художня література  У корзину
5Ц29Це - Україна : [альбом]. — Київ : Вид. дім «Комп’ютерні системи», 1995. — 351 с. : кольор. фот. — Назва та текст парал. укр. англ.0Природничі науки  У корзину
6Ц34Целлер, Э. Очерк истории греческой философии : пер. с нем. - Санкт-Петербург : Алетейя, 1996. - 294 с. - (Античная библиотека). *1Філософські науки  У корзину
7Ц38Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : [У 2 ч.] / НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 1997. Ч. 1 [Відп. ред. В.А.Смолій], 1997. — 233 с.1Історія  У корзину
8Ц38Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : [У 2 ч.] / НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 1997. Ч. 2 [Відп. ред. В.А.Смолій], 1997. — 409 с.1Історія  У корзину
9Ц44Церква Всіх Святих = Церковь Всех Святых = The All-Saints Church / текст : О. Пітателєвої ; фотозйомка : Я. Литвиненка ; пер. : О. Лятавської ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – [Київ, 2008. – 16 с.]2Мистецтво  У корзину
10Ц44Церковні старожитності XVI–XVII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : кат. вист., м. Київ, 18 трав.-15 серп. 1999 р. / [передм. В. Колпакова ; вступ. ст. О. Лопухіна, О. Пітателєва ; післямова І. Шульц ; упоряд.: О. Коваленко та ін. ; ред.: В. Рекеда]. — Київ : Акцент, 1999. — 40 с. : репрод., фотоіл.99Мистецтво  У корзину
123