Знайти документ

Кількість назв:5501

 
Знайдено 91 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Х12Харченко, В. П. Аеронавігація : навч. посіб. / В. П. Харченко, Ю. В. Зайцев. - Київ : Кн. вид-во НАУ, 2008. - 272 с. *1Техніка  У корзину
2Х12Хаврусь, С. Л. Музей І. С. Нечуя-Левицького у Стеблеві : путівник. - Дніпропетровськ : Промінь, 1988. - 47 с.1Філологічні науки  У корзину
3Х16Ле Хак, В. В. Стиль здоровой жизни = Healthy Lafestyle : Natur Boutique / Ле Хак В. В. — К. : [б. и.], 2008. — 288 с. : ил. *1Медицина  У корзину
4Х17Булос ібн аз-Заїма аль-Халебі (Халебський; Павло). Країна козаків / Булос ібн аз-Заїма аль-Халебі ; Поділ. об-ня «Благо України» ; Упоряд. М.Рябий ; [Пер. М.Сливинський]. — Київ : МСП «Козаки», 1995. — 83 с. : іл. — (Настільна книжка українця).1Історія  У корзину
5Х17Халіновська, Л. А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування / Л. А. Халіновська ; [відп. ред.: Л. О. Симоненко] ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : КММ, 2017. — 231 с. : іл., табл. — (Студії з українського мовознавства; 20).1Філологічні науки  У корзину
6Х18Хамітов, H. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : Навч. посіб. зі словником / Хамітов H.В., Гармаш Л.H., Крилова С.А. ; Під ред. H.Хамітова ; НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди. - 2-е вид., перероб. та допов. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 296 с.1Філософські науки  У корзину
7Х18Хамітов, Н. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : навч. посіб. / Хамітов Н. В. та ін. – Київ : Наук. думка, 2000. – 271 с.1Філософські науки  У корзину
8Х19Остап Ханко : біогр. і книгограф. покажч. : мислення. Естетика. Мистецтвознавство. Націологія. Керамологія. Етнографія / [упоряд. В. Ханко ; передм. В. Данилейко]. — 2-е вид., допов. і випр. — У Київі : О. Ханко, 2007. — 75 с. : іл., [2] арк. кольор. іл. **1Мистецтво  У корзину
9Х19Валентина Ханко : декоративно-ужиткове мистецтво, графіка, малярство : кат. творів / вступ. ст. й упорядкув. О. Ханка. — У Київі : О. Ханко, 2007. — 79 с. : іл., портр., [8] арк. кольор. іл. **1Мистецтво  У корзину
10Х19Ханко, В. Мистецтвознавча думка на Полтавщині / Віталій Ханко ; [переднє сл. Д.Степовик]. — Полтава : Полтава, 2007. — 134 с. : іл. **1Мистецтво  У корзину
12345678910