Знайти документ

Кількість назв:5196

 
Знайдено 125 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф13Фаворский, В. А. Рассказы художника-гравера : [для сред. и старш. возраста]. — Москва : Дет. лит., 1965. — 103 с. с ил. — (В мире прекрасного).1Мистецтво  У корзину
2Ф13Фавье, Жан. Франсуа Вийон : пер. с фр. - Москва : Радуга, 1991. - 480 с.1Філологічні науки  У корзину
3Ф16Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів / О. О. Булацик, М. М. Войтович, Б. З. Каценеленбаум, Ю. П. Тополюк ; [ред. О. А. Микитенко] ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Київ : Наук. думка, 2012. — 317 с. : іл., табл.2Техніка  У корзину
4Ф18Факов, В. Я. Инвестиционно-кредитный словарь. В 2 т. Т. 2 Русско-английский словарь : около 12 000 терминов. — Москва : Междунар. отношения, 2001. — 493 с.1Економіка  У корзину
5Ф18Факов, В. Я. Инвестиционно-кредитный словарь. В 2 т. Т. 1 Англо-русский словарь : более 12 500 терминов — Москва : Междунар. отношения, 2001. — 629 с. : табл.1Економіка  У корзину
6Ф24Фармацевтичний журнал : двомісяч. наук.-практ. журн. / засн.: ДП ”Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” [та ін.]. — Київ, 1959–. 2010: № 4.7Медицина  У корзину
7Ф24Фаркаш, Хенрик. Странствия в мире животных : пер. с венг. - Москва : Знание, 1983. - 191 с. - (Переводная научно-популярная литература).1Природничі науки  У корзину
8Ф25Фаррингтон, Э. А. Гомеопатическая клиническая фармакология : лекции. - Киев : Колос ; Итэм, 1992. - 595 с. 1Медицина  У корзину
9Ф30Фащенко, В. В. У глибинах людського буття : Літературознавчі студії / Вступ. ст. В.Г.Полтавчука ; [Упорядкув. М.М.Фащенко, В.Г.Полтавчука]. — Одеса : Маяк, 2005. — 639 с. — (Бібліотека Шевченківського комітету).1Філологічні науки  У корзину
10Ф30Фащенко, В. В. Павло Загребельний : нарис творчості. - Київ : Дніпро, 1984. - 207 с. - (Літературні портрети). 1Філологічні науки  У корзину
12345678910111213