Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф16Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів / О. О. Булацик, М. М. Войтович, Б. З. Каценеленбаум, Ю. П. Тополюк ; [ред. О. А. Микитенко] ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Київ : Наук. думка, 2012. — 317 с. : іл., табл.2Техніка  У корзину
2Ф24Фармацевтичний журнал : двомісяч. наук.-практ. журн. / засн.: ДП ”Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” [та ін.]. — Київ, 1959–. 2010: № 4.7Медицина  У корзину
3Ф30Фащенко, В. В. У глибинах людського буття : Літературознавчі студії / Вступ. ст. В.Г.Полтавчука ; [Упорядкув. М.М.Фащенко, В.Г.Полтавчука]. — Одеса : Маяк, 2005. — 639 с. — (Бібліотека Шевченківського комітету).1Філологічні науки  У корзину
4Ф31Феноменологія злочину (плебсологічний праксис) : монографія. Ч. 1 / М.І. Скригонюк, Ю.Г. Семенов, Л.І. Чулінда, Н.А. Вангородська. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 335 с.4Держава і право  У корзину
5Ф32Федієнко, В. Англійська для дошкільнят : перші слова та сталі вирази, ігри, вірші / Василь Федієнко, Тетяна Жирова. - Харків : Школа, 2014. - 80 с. * 1Філологічні науки  У корзину
6Ф33Буквар Івана Федорова / І. Федоров ; [післямова В. Німчук ”Визначна пам’ятка вітчизн. друкарства”, с. 82–96]. — Київ : Дніпро, 1975. — 96 с. — Текст церковнослов’ян. мовою. Післямова укр. мовою.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Ф33Федорук, О. К. Моя колекція – життя моє : бесіди з Михайлом Кнобелем / Олександр Федорчук. — Київ : Фенікс, 2015. — 189, [2] с. : іл.1Мистецтво  У корзину
8Ф33Федюк, Т. Таємна ложа : Вірші / Тарас Федюк. — [Львів] : Кальварія, 2003. — 159 с. : іл. *1Художня література  У корзину
9Ф33Федорук, О. К. Дивосвіт Аки Перейми : Зі свободою приходить вільна національна культура : [Худож.-докум. розповідь] / О.К. Федорук. — Київ : Веселка, 1996. — 109, [3] с. : портр, [16] арк. фотоіл. — (Повернуті імена).2Мистецтво  У корзину
10Ф33Євген Павлович Федоров : нариси та спогади про вченого / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; [редкол.: Я. С. Яцків (голова) та ін.]. — Київ : Наук. думка, 2009. — 245, [2] с. : іл., [16] арк. іл.1Природничі науки  У корзину
12345678910111213141516