Знайти документ

Кількість назв:4548

 
Знайдено 201 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У11У жорнах історії : [зб. спогадів і документів про депортацію українців] / Київ. ветеран. т-во депортов. українців "Холмщина" ім. М. Грушевського. - Київ, 2017. - 392 с. ^1Історія  У корзину
2У11У кольорах "помаранчевої революції". - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2007. - 308 с.1Політика  У корзину
3У17Убивство князів Бориса и Гліба : оповідання з нац. історії : для серед. та ст. шк. віку. - Київ : Веселка, 1992. - 88 с.0Художня література  У корзину
4У25Углеродные наноматериалы: электронное строение и процессы структурообразования / Я. В. Зауличный, С. С. Петровская, Е. А. Грайворонская, Ю. М. Солонин ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. М. Францевича. — Киев : Наук. думка, 2012. — 276, [1] с. : ил., табл.1Природничі науки  У корзину
5У26Угорські сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1595-2014) : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик. - Київ, 2017. - 224 с. (ᴹᴷᴼ БС8)2Сільське та лісове господарство   У корзину
6У33Ужченко, В. Д. Фразеологічний словник української мови : Близько 2500 виразів / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. — Київ : Освіта, 1998. — 223, [1] с.0Філологічні науки  У корзину
7У34Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник : 22 000 слів та виразів / уклад. О. Угрінович. - Київ : Криниця, 2015. - 416 с.1Філологічні науки  У корзину
8У38Уйсал, Асім. Навчаюся омовінню і намазу : іл. посіб. для вивчення намазу та ханафіт. мазхабу / Асім Уйсал ; [пер. з турец. Н. О. Наджі-оглу]. — Київ : Юрій Шеляженко, 2018. — 79 с. : іл., табл. — (Книга для дітей та дорослих).1Релігія  У корзину
9У39Уитфилд, Айлин. Мэри Пикфорд : пер. с англ. - Смоленск : Русич, 1999. - 464 с. : ил. - (Женщина-миф).1Мистецтво  У корзину
10У45Україна: інтелект нації на межі століть / [Врублевський В.К., Ворона В.М., Канигін Ю.М. та ін.] ; Укр. т-во «Інтелект нації». — Київ : Інформ.-вид. центр «Інтелект», 2000. — 507 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
123456789101112131415161718192021