Знайти документ

Кількість назв:4531

 
Знайдено 149 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р15Радишевський, Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. - Київ, 2010. - 620 с. - (Київські полоністичні студії. Т. 17).2Філологічні науки  У корзину
2Р15Радосинь : антологія / упоряд. Д. Чередниченко. - Київ : Задруга, 2004. - 551 с.0Художня література  У корзину
3Р15Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : док. ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін ; НАН України [та ін.]. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2009. — 1310 с. : табл. — (Більше не таємно; т. 3).0Історія  У корзину
4Р15Радишевський, Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко / Р. Радишевський, В. Свербигуз. - Київ : Просвіта, 2006. - 552 с. : іл. ^1Філологічні науки  У корзину
5Р15Радзієвська, Л. К. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник. — Київ : Юрінком Інтер, 2000. — 525 с.1Держава і право  У корзину
6Р15Радзинский, Э. С. Игры писателей : (Неизданный Бомарше). - Москва : Вагриус, 2001. - 399 с. : ил.0Художня література  У корзину
7Р15Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов / А.А. Радугин. — Москва : Центр, 1996. — 299, [3] с. — (Alma mater).2Релігія  У корзину
8Р16Раевская, Ф. Сватовство майора ; Отпуск бойцовской курицы : повести. - Москва : Эксмо, 2011. - 480 с. - (Двойной смешной детектив).-1Художня література  У корзину
9Р18Райнботе, Х. Тайна растений : пер. с нем. - Москва : Знание, 1979. - 208 с. 1Природничі науки  У корзину
10Р21Рамаяна : [древнеиндийская эпическая поэма] / пер. с санскрита В. Потаповой. - Москва : Худож. лит., 1986. - 270 с.1Художня література  У корзину
123456789101112131415