Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 137 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р15Радчик, Р. В. Журналістський фах: інформаційні жанри : навч. посіб. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 271 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Р15Радишевський, Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. - Київ, 2010. - 620 с. - (Київські полоністичні студії. Т. 17).2Філологічні науки  У корзину
3Р15Радевич-Винницький, Я. Етикет і культура спілкування. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.0Філософські науки  У корзину
4Р15Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : док. ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін ; НАН України [та ін.]. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2009. — 1310 с. : табл. — (Більше не таємно; т. 3).1Історія  У корзину
5Р15Радченко, О. М. Теорія ймовірностей : навч. посіб. - 2-е вид., випр. та допов. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 135 с.0Природничі науки  У корзину
6Р15Радзієвська, Л. К. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник. — Київ : Юрінком Інтер, 2000. — 525 с.1Держава і право  У корзину
7Р17Раз, Джозеф. Моральні засади свободи : пер. з англ. - Київ : Веселка, 2001. - 431 с.1Філософські науки  У корзину
8Р18Райкрофт, Чарльз. Критический словарь психоанализа. - Санкт-Петербург : Вост.-Европ. Ин-т психоанализа, 1995. - 250 с.0Психологія  У корзину
9Р18Райнботе, Х. Тайна растений : пер. с нем. - Москва : Знание, 1979. - 208 с. 1Природничі науки  У корзину
10Р24Расулова, О. С. Кілометри на продаж : зб. віршів. - Київ : Поліграфсервіс, 2015. - 76 с.1Художня література  У корзину
1234567891011121314