Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 131 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р15Радишевський, Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. - Київ, 2010. - 620 с. - (Київські полоністичні студії. Т. 17).2Філологічні науки  У корзину
2Р15Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : док. ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін ; НАН України [та ін.]. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2009. — 1310 с. : табл. — (Більше не таємно; т. 3).1Історія  У корзину
3Р15Радзієвська, Л. К. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник. — Київ : Юрінком Інтер, 2000. — 525 с.1Держава і право  У корзину
4Р15Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов / А.А. Радугин. — Москва : Центр, 1996. — 299, [3] с. — (Alma mater). *2Релігія  У корзину
5Р17Раз, Джозеф. Моральні засади свободи : пер. з англ. - Київ : Веселка, 2001. - 431 с.1Філософські науки  У корзину
6Р18Райнботе, Х. Тайна растений : пер. с нем. - Москва : Знание, 1979. - 208 с. 1Природничі науки  У корзину
7Р21Рамаяна : [древнеиндийская эпическая поэма] / пер. с санскрита В. Потаповой. - Москва : Худож. лит., 1986. - 270 с. *1Художня література  У корзину
8Р24Расулова, О. С. Кілометри на продаж : зб. віршів. - Київ : Поліграфсервіс, 2015. - 76 с.1Художня література  У корзину
9Р25Ратнер, А. Г. Старый двор : стихотворения. — Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. — 207 с. 1Художня література  У корзину
10Р27Рахманов, А. И. Справочная книга по охране и разведению птиц. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Урожай, 1990. - 208 с. : ил.1Природничі науки  У корзину
1234567891011121314