Знайти документ

Кількість назв:5196

 
Знайдено 112 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О13Об’єкти культурної спадщини Запорізької області : каталог-довідник / НДІ пам’яткоохоронних досліджень [та ін. ; упоряд., фото: Дровосєкова О. В., Калмукіді Л. Ю., Савостіна Л. Є.]. — Київ : Фенікс, 2012. — 477 с. : іл., табл., [8] арк. іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2О13Обернений частотний словник сучасної української художньої прози / [Уклад.: Т.О.Грязнухіна та ін.]. — Київ : Спалах, 1998. — 957, [1] с. : табл. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні. Програма / Міжнар. фонд «Відродження»).1Філологічні науки  У корзину
3О15Обідний, М. Ю. Твори : у 2 т. / Михайло Обідний ; [редкол.: Губерський Л. В. (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — (Літературні палімпсести - Друкується вперше). Т. 1 : Поезія. Переклади. Публіцистика / [упоряд.: Р. Радишевський, С. Кагамлик], 2013. — 527 с. ^1Художня література  У корзину
4О17Facie ad Faciem : іл. життєпис М. Грушевського / [авт.-упоряд. С. Панькова, Г. Кондаурова ; голов. ред. С. Головко]. — Київ : Либідь, 2016. — 142 с. : фотоіл., портр.-шарж.1Історія  У корзину
5О23Образ Христа в українській культурі : [Зб. наук. пр.] / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2001. — 198, [1] с. : іл.5Релігія  У корзину
6О23Образ доброчинності = Образ добродетели : [життя святих : для дітей мол. та серед. шк. віку / авт. текстів Є. Єрмаченкова, В. Бондаренко ; відп. ред. О. Мовчан ; іл. Є. Богунь та ін.]. — Київ : Грані-Т, 2009. — 63 с. : іл. — (Серія «Образ доброчинності). — Зміст: Преподобний Феодосій Печерський; Преподобний Микола Святоша; Священномученик Анфім, епископ Нікомідійський; Преподобний Єпіфаній, архієпископ Кіпрський.— Текст укр., рос.5Релігія  У корзину
7О23Образ доброчинності = Образ добродетели : [життя святих : для дітей мол. та серед. шк. віку / авт. текстів Є. Єрмаченкова, В. Бондаренко ; відп. ред. О. Мовчан ; іл. Є. Богунь та ін.]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 63 с. : іл., портр. — (Серія «Образ доброчинності/Образ добродетели»). — У змісті: Преподобний Агапіт Печерський, святі страстотерпці Борис і Гліб, святі благовірні князь Петро і княгиня Февронія, Муромські чудотворці, преподобний Сергій Радонезький.— Текст укр., рос.5Релігія  У корзину
8О23Образ человека будущего: Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях. Т. 3 / Междунар. филос.-космол. о-во ; под ред. О. А. Базалука. - Киев : МФКО, 2013. - 340 с.7Культура. Наука. Освіта  У корзину
9О31Оверчук, О. Л. Фольклористичний дискурс наукової діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : навч. посіб. / Оксана Оверчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2018. — 319 с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
10О31Овечко, В. С. Фізика атомів та атомних структур (від класики до квантів) : навч. посіб. / В. С. Овечко, Д. І. Шека. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2006. - 184 с.1Природничі науки  У корзину
123456789101112