Знайти документ

Кількість назв:5196

 
Знайдено 188 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н12На допомогу куратору академічної групи : [метод. рек.] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2006. - 39 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Н12На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О. С. Іщенко]. — Київ : КММ, 2011. — 277 с., [1] арк. портр. : іл., табл. — (Не все сплива рікою часу…). (БС54)1Філологічні науки  У корзину
3Н12На нашій, на своїй землі : Антол. різномов. поезії України. Кн. 1 / [упоряд. А. К. Мойсієнко]. - Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. — 350 с.10Художня література  У корзину
4Н12На нашій, на своїй землі : Антол. різномов. поезії України. Кн. 2 / [упоряд. А. К. Мойсієнко]. - Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. — 413 с.10Художня література  У корзину
5Н12Наєнко, М. К. Історія українського літературознавства і критики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. К. Наєнко. — Київ : Академія, 2010. — 514, [1] с. — (Альма-матер). 2Філологічні науки  У корзину
6Н12Наєнко, М. К. Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М. К. Наєнко. — Київ : Вид. центр «Академія», 1997. — 315, [2] с.1Філологічні науки  У корзину
7Н15Навчання і виховання учнів 3 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. - Київ : Почат. шк., [2004]. - 510 с. : іл., табл.204Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Н15Нікітенко, Н. М. Від Царгорода до Києва : Анна Порфірородна, ціна Київ. трону / Н. Нікітенко ; [відп. ред. Н. М. Куковальська] ; Нац. заповідник «Софія Київська». — Київ : Дельта, 2007. — 263 с. : іл. — (Бібліотека «Софії Київської»). ᵖᵠ 7Художня література  У корзину
9Н15Навои, Алишер. Поэмы : пер. со староузб. - Москва : Худож. лит., 1972. - 815 с. - (Библиотека всемирной литературы).1Художня література  У корзину
10Н16Наголошення слів : довід. учня / [упоряд. Г.А. Домарецька]. — Тернопіль : Богдан, 1998. — 72 с. — (Бібліотека учня).1Філологічні науки  У корзину
12345678910111213141516171819