Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 23 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж27Жан Медведь : фр. народ. сказки в пер. М. Яснова. - Киев : Грани-Т, 2007. - 74 с. : ил.6Художня література  У корзину
2Ж33Жапризо, Себастьен. Дама в очках и с ружьем в автомобиле ; Ловушка для золушки ; Убийство в спальном вагоне : романы. - Київ : ІНТЕРПРЕС ЛТД, 1995. - 429 с. - (Любителям детективного жанра). ^1Художня література  У корзину
3Ж42Жданов, В. В. Некрасов. - Москва : Мол. гвардия, 1971. - 494 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 18 (506)).2Філологічні науки  У корзину
4Ж59Жеребцова, П. Тонка сріблиста нить : [оповідання] / з рос. пер. О. Думанська. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 267 с. : портр.44Художня література  У корзину
5Ж59Жеребкін, В. Є. Логіка : підруч. для юрид. вузів і ф-тів. - Харків : Основа, 1995. - 256 с. 1Філософські науки  У корзину
6Ж62Жданов, В. І. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посіб. : [для студентів і аспірантів фіз. спец.] / В. І. Жданов, І. В. Стьопочкіна, А. В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 163 с. : іл. 2Природничі науки  У корзину
7Ж71Жизнь животных. В 7 т. / гл. ред. В. Е. Соколов. - Т. 6. Птицы / под ред. В. Д. Ильичева, А. В. Михеева. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : Просвещение, 1986. - 527 с. : ил.1Природничі науки  У корзину
8Ж72Жиленко, І. В. Літописні джерела до історії Києво-Печерської лаври ХІ-ХІІІ ст. - Київ : Києво-Печер. лавра, 1995. - 84 с.1Історія  У корзину
9Ж74Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 16 : матеріали Міжнар. наук. конф., 6-8 трав. 2010 р., м. Дрогобич. - Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2010. - 558 с. ^1Філософські науки  У корзину
10Ж74Житник, В. К. Поезія Антоніна Сови : розвиток поет. майстерності. - Київ : Вища шк., 1975. - 168 с. 1Філологічні науки  У корзину
123