Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 26 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж17Жадько, В. О. У пам’яті Києва : наук. фотоілюстр. довід.-посіб. : [історія становлення київ. Спілки письменників]. — Київ : Фенікс, 2007. — 478 с. : іл.0Філологічні науки  У корзину
2Ж23Жаколио, Л. Берег черного дерева и слоновой кости : роман : пер. с фр. Отважные мореплаватели : приключенч. повесть : пер. с англ. / Редьярд Киплинг- Николаев : Частная фирма "Академия", 1994. - 319 с. ^0Художня література  У корзину
3Ж24Жалдак, М. І. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп’ютерною підтримкою : [навч. посіб. для вступників до вищ. навч. закл.] / М.І.Жалдак, А.В.Грохольська, О.Б.Жильцов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2003. — 301, [1] с. : іл., табл.0Природничі науки  У корзину
4Ж24Жалдак, М. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, Г. О. Михалін. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - 707 с.0Природничі науки  У корзину
5Ж27Жан Медведь : фр. народ. сказки в пер. М. Яснова. - Киев : Грани-Т, 2007. - 74 с. : ил.16Художня література  У корзину
6Ж42Жданов, В. В. Некрасов. - Москва : Мол. гвардия, 1971. - 494 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 18 (506)).1Філологічні науки  У корзину
7Ж58Богдан Жеплинський : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. З. Литвин, І. В. Морозова. - Львів : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2011. - 261 с. : іл.^0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Ж59Жеребцова, П. Тонка сріблиста нить : [оповідання] / з рос. пер. О. Думанська. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 267 с. : портр.44Художня література  У корзину
9Ж59Жеребкін, В. Є. Логіка : підруч. для юрид. вузів і ф-тів. - Харків : Основа, 1995. - 256 с. 1Філософські науки  У корзину
10Ж62Жданов, В. І. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посіб. : [для студентів і аспірантів фіз. спец.] / В. І. Жданов, І. В. Стьопочкіна, А. В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 163 с. : іл. 2Природничі науки  У корзину
123