Знайти документ

Кількість назв:5196

 
Знайдено 38 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж27Жангожа (Джангужин), Рустем. Туркестан - Туран: силуэты геостратегии : (иллюзия реальности или... реальность иллюзии?). - Киев : Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко, 2014. - 356 с.1Політика  У корзину
2Ж36Жартівливі пісні : [збірник]. — Київ : Дніпро, 1971. — 174, [1] с. : іл. — Кн. в суперобкл. ^1Художня література  У корзину
3Ж42Жданов, В. В. Некрасов. - Москва : Мол. гвардия, 1971. - 494 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 18 (506)).2Філологічні науки  У корзину
4Ж48Жезлом по бамперу : Анекдоти про тих, хто в дорозі і в міліції / авт.-упоряд. О. Кононенко. - Київ : Криниця ; Харків : Фоліо, 2013. - 254 с. : іл. - (Антологія українського анекдота "Українська веселка"). ᵖᵠ1Художня література  У корзину
5Ж50Желдак, Т. А. Знаменитые личности украинского футбола. - Харьков : Фолио, 2012. - 380 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ж51Желєзняк, І. М. Слов’янська антропоніміка : (вибр. ст.) / І. М. Желєзняк ; [відп. ред. В. П. Шульгач] ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. — Київ : Кий, 2011. — 286 с. — (Бібліотека української ономастики).1Філологічні науки  У корзину
7Ж59Жеребцова, П. Тонка сріблиста нить : [оповідання] / з рос. пер. О. Думанська. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 267 с. : портр.707Художня література  У корзину
8Ж59Жеребкін, В. Є. Логіка : підруч. для юрид. вузів і ф-тів. - Харків : Основа, 1995. - 256 с. 1Філософські науки  У корзину
9Ж62Жданов, В. І. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посіб. : [для студентів і аспірантів фіз. спец.] / В. І. Жданов, І. В. Стьопочкіна, А. В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 163 с. : іл.2Природничі науки  У корзину
10Ж67Живопис ХІХ – початку XX століття : [каталог / редкол.: Л. В. Толстова (голова) та ін.]. — Київ : Майстер книг, 2012. — [127] с. - (Колекція НХМУ, вип. № 2).1Мистецтво  У корзину
1234