Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 49 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж17Жадько, В. О. Благословенне святим Миколаєм / В.О. Жадько ; [Передм. В.Бойченка]. — Київ : Департамент, 2000. — 563 с. : іл.0Історія  У корзину
2Ж24Жалдак, М. І. Основи теорії і методів оптимізації : [Навч. посіб. для студ. математ. спец. вищ. навч. закл.] / М.І.Жалдак, Ю.В.Триус. — Черкаси : Брама-Україна, 2005. — 607 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
3Ж27Жангожа (Джангужин), Рустем. Туркестан - Туран: силуэты геостратегии : (иллюзия реальности или... реальность иллюзии?). - Киев : Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко, 2014. - 356 с.1Політика  У корзину
4Ж27Жан Медведь : фр. нар. сказки в пер. Михаила Яснова / [худож. Я. Коломийчук]. — Киев : Грани-Т, 2007. — 61, [13] с. : іл. ^1Художня література  У корзину
5Ж34Жаржайло, М. Міліція карми : зб. поезій / Михайло Жаржайло. — Київ : Смолоскип, 2014. — 161, [3] с. : іл. — (Лауреати ”Смолоскипа”).0Художня література  У корзину
6Ж50Желязны, Роджер. Избранные произведения : [пер. с англ.] / Роджер Желязны ; [ред. Ф. М. Ксензенко ; худож. оформ. К. А. Рязанова]. — Киев : Внешторгиздат, 1992-. — (Библиотека научной фантастики). Т. 1 : Этот бессмертный ; Остров мертвых : [романы], 1992. — 317, [2] с. : іл. *1Художня література  У корзину
7Ж50Желязны, Роджер. Избранные произведения : [пер. с англ.] / Роджер Желязны ; [ред. Ф. М. Ксензенко ; худож. оформ. К. А. Рязанова]. — Киев : Внешторгиздат, 1992-. — (Библиотека научной фантастики). Т. 2 : Создания света, создания тьмы ; Повелитель снов ; Джек из тени : [романы], 1992. — 349, [2] с. : іл. *1Художня література  У корзину
8Ж51Желєзняк, І. М. Слов’янська антропоніміка : (вибр. ст.) / І. М. Желєзняк ; [відп. ред. В. П. Шульгач] ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. — Київ : Кий, 2011. — 286 с. — (Бібліотека української ономастики).1Філологічні науки  У корзину
9Ж55Женченко, В. В. Спрага ідентичності. Українська поезографічна абетка / Віктор Женченко, Ігор Женченко. — Київ : Жнець, 2021. — 79 с. : іл.0Художня література  У корзину
10Ж58Жужменко, Г. 9 540 дней в ГУЛАГовских концлагерях. - Б.м., 2008. - 160 с. 2Художня література  У корзину
12345