Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 29 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж15Жадан, С. Інтернат : роман. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. - 336 с. ^0Художня література  У корзину
2Ж17Жадько, В. О. У пам’яті Києва : наук. фотоілюстр. довід.-посіб. : [історія становлення київ. Спілки письменників]. — Київ : Фенікс, 2007. — 478 с. : іл.0Філологічні науки  У корзину
3Ж17Жадько, В. А. Мова як соціально-духовне явище / Віталій Жадько, Петро Бідзіля ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. — 123 с. ^1Філософські науки  У корзину
4Ж24Жалдак, М. І. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп’ютерною підтримкою : [навч. посіб. для вступників до вищ. навч. закл.] / М.І.Жалдак, А.В.Грохольська, О.Б.Жильцов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2003. — 301, [1] с. : іл., табл.0Природничі науки  У корзину
5Ж24Жалдак, М. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, Г. О. Михалін. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - 707 с.0Природничі науки  У корзину
6Ж27Жан Медведь : фр. народ. сказки в пер. М. Яснова. - Киев : Грани-Т, 2007. - 74 с. : ил.6Художня література  У корзину
7Ж33Жапризо, Себастьен. Дама в очках и с ружьем в автомобиле ; Ловушка для золушки ; Убийство в спальном вагоне : романы. - Київ : ІНТЕРПРЕС ЛТД, 1995. - 429 с. - (Любителям детективного жанра). ^1Художня література  У корзину
8Ж42Жданов, В. В. Некрасов. - Москва : Мол. гвардия, 1971. - 494 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 18 (506)).1Філологічні науки  У корзину
9Ж50Желдак, Т. А. Історія чемпіонатів Європи з футболу : [авториз. пер. з рос.] / Тимур Желдак. — Харків : Фоліо, 2016. — 395 с. : іл., табл. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Ж59Жеребцова, П. Тонка сріблиста нить : [оповідання] / з рос. пер. О. Думанська. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 267 с. : портр.44Художня література  У корзину
123