Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 74 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е11Є така Спілка : Сторінки життя і діяльності Спілки жінок міста Києва / [ілюстровані фотоматеріалами з архівів міської та всіх десяти районних організацій, а також фотознімками В. Фаліна і Д. Кольчинського]. - Київ : АДЕФ-Украина, 2008. - 23 с.38Політика  У корзину
2Е13Євангеліє Бучацьке : XII–XIII ст. / упоряд., [передм.] Дмитро Степовик ; [пер. В. Німчука та Ю. Осінчука]. — Нове вид. — Київ : Дніпро, 2016. — 343, [1] с. : іл., табл. *1Релігія  У корзину
3Е16Евріпід. Трагедії / пер. з давньогрец. А. Содомори та Б. Тена. - Київ : Основи, 1993. - 448 с. *2Художня література  У корзину
4Е20Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою Землі і етапами її тектоно-магматичної активізації : зб. наук. пр. - Київ : УкрДГРІ, 2008. - 304 с.1Природничі науки  У корзину
5Е22Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд.: О. Пашко]. — Київ : Дух і літера, 2018. — 167 с. : іл., [16] арк. кольор. іл. — (Серія ”Бібліотека юдаїки”). ᴹᴷᴼ1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Е23Еврипид. Трагедии. Т. 2 : пер. с древнегреч. - Москва : Искусство, 1980. - 654 с. - (Античная драматургия. Греция).0Художня література  У корзину
7Е24Європейський суд з прав людини : Базові матеріали. Застосування практики / Укр. правнича фундація ; [уклад. Ю. Зайцев]. - Київ : Укр. центр правничих студій, 2003. - 582 с.53Держава і право  У корзину
8Е24Європейські традиції міського самоврядування в Україні. - Чернігів : Ред.-вид. центр "Сіверщина", 2011. - 84 с.1Держава і право  У корзину
9Е24Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) Мірило правовладдя : Коментар ; Глосарій / пер. з англ. С. Головатий. - Б. м., 2017. - 163 с.90Держава і право  У корзину
10Е27Євтух, В. Б. Етнічність : глосарій / Володимир Євтух ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т етніч., регіон. та діаспорознав. студій. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 169 с. *1Історія  У корзину
12345678