Знайти документ

Кількість назв:5501

 
Знайдено 92 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е16Евріпід. Трагедії / пер. з давньогрец. А. Содомори та Б. Тена. - Київ : Основи, 1993. - 448 с. *12Художня література  У корзину
2Е19Евмений, игумен. Аномалии родительской любви. - 2-е изд. - Николаев : Літопис, 2009. - 376 с.1Релігія  У корзину
3Е20Еволюція влади / Анатолій Горлов, Володимир Королюк, Сергій Лавренюк, Юліана Шевчук. — 2-е вид., допов. — Київ : Київ. правда, 2008. — 542, [9] с. : іл. *1Історія  У корзину
4Е28Еґава, Хіроюкі. Японська мова: ґендерний аспект : навч. посіб. для читання. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. - 140 с. *4Філологічні науки  У корзину
5Е28Еґава, Х. Навчальний словник японських культурологічних термінів / Х. Еґава, О. Кобелянська, Ю. Федотова. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. - 340 с.3Філологічні науки  У корзину
6Е35Экология города : учебник для студентов ВНЗ / под ред. Стольберга В. Ф. - Киев : Либра, 2000. - 464 с.1Природничі науки  У корзину
7Е40Экосистема взморья украинской дельты Дуная : [сборник] / [Александров Б.Г., Зайцев Ю.П., Воробьева Л.В. и др.] ; Одес. фил. Ин-та биологии юж. морей НАН Украины ; [Отв. ред. Л.В.Воробьева]. — Одесса : Астропринт, 1998. — 329 с. : ил., табл.1Природничі науки  У корзину
8Е40Економічна енциклопедія : У 3 т. / Ред. рада: Гаврилишин Б.Д. (голова) та ін. — Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000-. Т. 3 П (поручництво) – Я (японський центр продуктивності) / Редкол.: Мочерний С.В. (відп. ред.) та ін., 2002. — 951, [1] с. *1Економіка  У корзину
9Е40Економічна енциклопедія : У 3 т. / [Ред. рада: Гаврилишин Б.Д. (голова) та ін.]. — Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000-. Т. 1 А (абандон) – К (концентрація виробництва) / [Редкол.: Мочерний С.В. (відп. ред.) та ін.], 2000. — 863 с. *1Економіка  У корзину
10Е40Экономика Украины : науч. журн. М-ва экон. развития и торговли Украины, М-ва финансов Украины и НАН Украины / учредители: М-во экон. развития и торговли Украины, М-во финансов Украины, НАН Украины. — Киев, 1992-. — До 1992 г. выходил под загл.: Экономика Советской Украины. 2018: № 10, № 11-12.2Економіка  У корзину
12345678910