Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 172 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д12Кирша Данилов. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / подгот. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. — 2-е доп. изд. — Москва : Наука, 1977. — 487 с. : ил., нот. - (АН СССР. Литературные памятники). 1Художня література  У корзину
2Д13Давыдов, Ф. Скорняжное дело : практ. руководство для выделки различ. мехов, овчины и мерлушек, а также подкраски меха. - Санкт-Петербург : Политехника, 1992. - 31 с. - (Промыслы и ремесла).1Техніка  У корзину
3Д13Давидова, І. М. Ярослав Геляс. - Київ : Мистецтво, 1986. - 157 с. - (Майстри сцени та екрана).1Мистецтво  У корзину
4Д13Давня українська література : хрестоматія / упоряд., передм. та комент. М.М.Сулими. — 4-е вид. — Київ : Освіта, 1998. — 655, [1] с. : іл. *1Філологічні науки  У корзину
5Д13Давыдов, В. Д. Огород в нашем доме. - Киев : Урожай, 1989. - 144 с. 1Сільське та лісове господарство   У корзину
6Д15Далекий і близький Шевченко = Узакъ ве якъын Шевченко / [упоряд. В.М.Басиров ; передм. О.І.Губаря]. — Сімферополь : Книговидавн. фірма «Журнал ”ДОЛЯ”», 1999. — 221, [2] с. : іл. *0Філологічні науки  У корзину
7Д15Дальние берега : Портреты писателей эмиграции : мемуары / сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. - Москва : Республика, 1994. - 383 с.1Філологічні науки  У корзину
8Д17Даниленко, В. М. Надзвичайна дипломатична місія УНР у Греції (1919-1920 рр.) / Даниленко В.М., Миронець Н.І. - Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. - 135 с.1Політика  У корзину
9Д18Данилюк, Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х - 80-ті рр. ХХ ст.) / Ю. Данилюк, О. Бажан. - Київ : Рідний край, 2000. - 616 с.1Історія  У корзину
10Д18Данілов, О. Д. Фінанси у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Д. М. Серебрянський. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : КНТ, 2008. - 528 с.1Економіка  У корзину
123456789101112131415161718