Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 197 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д12Дамміт, Майкл. Логічні основи метафізики / [Пер. з англ. В.Навроцького]. — Київ : IRIS, 2001. — 359 с.1Філософські науки  У корзину
2Д13Давидичев, Л. Життя Івана Семенова - другокласника і другорічника : повість ; роман. - Київ : Веселка, 1990. - 368 с. 1Художня література  У корзину
3Д13Давньогрецька трагедія : збірник / пер. з. старогрец. Б. Тен ; [передм., с 5—24, і прим. В. Пащенка ; худож. А. Б. Жуковський]. — Київ : Дніпро, 1981. — 232 с. — (Вершини світового письменства; т. 37). *1Художня література  У корзину
4Д13Давидюк, В. Ф. Українська міфологічна легенда / В.Ф. Давидюк ; [Ред. Т.О.Головіна]. — Львів : Світ, 1992. — 174, [2] с.1Філологічні науки  У корзину
5Д13Давтян, Д. Геноцид армян глазами одесситов / Давид Давтян ; [науч. ред. И. Н. Шкляев]. — Одесса : ТЕС : Люмьер, 2011. — 99 с. : ил.1Історія  У корзину
6Д13Давидов, М. А. Проблеми збереження і розвитку академічного народно-інструментального мистецтва в України : [зб. ст. і віршів] / Микола Давидов ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Каф. народ. інструментів. — (Вид. 2-е, допов.). — Київ ; Луцьк : ВАТ Волин. обл. друк., 2008. — 401, [1] с. : портр.1Мистецтво  У корзину
7Д13Давыдов, Н. А. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства баяниста (аккордеониста) : [Учеб. для муз. вузов I-V уровней аккредитации] / Нац. муз. акад. Украины им. П.И.Чайковского. — [4-е изд., доп.]. — Киев, 2006. — 307 с. : ил., табл., портр.1Мистецтво  У корзину
8Д13Данте Аліг’єрі. Vita nova = Нове життя : пер. з італ. — Київ : Дніпро, 1965. — 136 с.0Художня література  У корзину
9Д15Далекі зірниці : Укр. л-ра першої половини XX ст. : [Навч. посіб.] / [Упоряд.: В.І.Шкляр, П.П.Орленко]. — Київ : Грамота, 2002. — 478, [1] с. : портр. — (Шкільна бібліотека).3Художня література  У корзину
10Д17Данильян, О. Г. Основи філософії : навч. посіб. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - Харків : Право, 2003. - 352 с.1Філософські науки  У корзину
1234567891011121314151617181920