Знайти документ

Кількість назв:5501

 
Знайдено 227 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д12Дамміт, Майкл. Логічні основи метафізики / [Пер. з англ. В.Навроцького]. — Київ : IRIS, 2001. — 359 с. *1Філософські науки  У корзину
2Д13Давидова, І. М. Ярослав Геляс. - Київ : Мистецтво, 1986. - 157 с. - (Майстри сцени та екрана).1Мистецтво  У корзину
3Д13Давня історія України. В 3 т. Т. 3. Слов’яно-руська доба. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2000. – 695 с.2Історія  У корзину
4Д13Давтян, Д. Геноцид армян глазами одесситов / Давид Давтян ; [науч. ред. И. Н. Шкляев]. — Одесса : ТЕС : Люмьер, 2011. — 99 с. : ил.1Історія  У корзину
5Д13Давидов, М. А. Проблеми збереження і розвитку академічного народно-інструментального мистецтва в України : [зб. ст. і віршів] / Микола Давидов ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Каф. народ. інструментів. — (Вид. 2-е, допов.). — Київ ; Луцьк : ВАТ Волин. обл. друк., 2008. — 401, [1] с. : портр. **1Мистецтво  У корзину
6Д13Давыдов, Н. А. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства баяниста (аккордеониста) : [Учеб. для муз. вузов I-V уровней аккредитации] / Нац. муз. акад. Украины им. П.И.Чайковского. — [4-е изд., доп.]. — Киев, 2006. — 307 с. : ил., табл., портр. **1Мистецтво  У корзину
7Д13Давидичев, Л. І. Життя Івана Семенова - другокласника і другорічника : повість ; роман : для мол. та серед. шк. віку. - Київ : Веселка, 1990. - 368 с.1Художня література  У корзину
8Д15Далекі зірниці : Укр. л-ра першої половини XX ст. : [Навч. посіб.] / [Упоряд.: В.І.Шкляр, П.П.Орленко]. — Київ : Грамота, 2005. — 478, [1] с. : портр. — (Шкільна бібліотека. Українська література). *1Художня література  У корзину
9Д15Далекі зірниці : Укр. л-ра першої половини XX ст. : [Навч. посіб.] / [Упоряд.: В.І.Шкляр, П.П.Орленко]. — Київ : Грамота, 2002. — 478, [1] с. : портр. — (Шкільна бібліотека). *2Художня література  У корзину
10Д17Данильян, О. Г. Основи філософії : навч. посіб. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - Харків : Право, 2003. - 352 с.1Філософські науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223