Знайти документ

Кількість назв:5196

 
Знайдено 358 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г12Гаврилишин, Б. Д. Залишаюсь українцем : спогади. - Київ : Пульсари, 2011. - 288 с. - (Серія "Українці у світовій цивілізації").4Політика  У корзину
2Г12Гаврош, О. Олександр Гаврош про Григора Пинтю, Олександра Духновича, Івана Силу, Адальберта Ерделі, Августина Волошина : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку]. — Київ : Грані-Т, 2011. — 122 с. : іл. — (Життя видатних дітей). ᵖᵠ1Художня література  У корзину
3Г12Гаврилишин, Б. Діалог / Б. Гаврилишин, І. Дзюба. — Київ : Вид. Укр. Всесвіт. Координац. Ради та респ. асоц. українознавців, 1995. — 159 с. — Дод. до журн. «Сучасність» 1995, січень, ч. 1 (405).1Історія  У корзину
4Г12Габіббейлі, Іса Акпер оглу. Азербайджанська література початку XX століття / Іса Габіббейлі ; [ред. Е. Мадатлі ; пер. з рос. В. Біннатова]. — Київ : Д. Бураго, 2013. — 164, [3] с.3Філологічні науки  У корзину
5Г12Гаврылышин, Б. К эффективным обществам. Пути в будущее : доклад Римскому клубу. - Киев : Гнозис, 2009. - 301 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
6Г12Гаврош, О. Точка перетину. — Київ : Грані-Т, 2009. — 165, [1] с. : іл. — (De profundis). ᵖᵠ 13Історія  У корзину
7Г12Гаврилишин, Б. До ефективних суспільств : Дороговкази в майбутнє : Доп. Рим. Клубові. - 4-е укр. вид. - Київ : Пульсари, 2013. - 248 с. : портр.1Суспільні науки в цілому  У корзину
8Г14Гай, Давид. Исчезновение : роман. - Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2015. - 208 с. ^13Художня література  У корзину
9Г14Мартін Гайдеґґер очима сучасників : пер. з нім. - Київ : Стилос, 2002. - 128 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека).1Філософські науки  У корзину
10Г14Гайдабура, В. М. Театр, розвіяний по світу : феномен сцени повоєн. укр. діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / Валерій Гайдабура ; Нац. акад. мистецтв України. — Вид. 2-ге, переробл. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. — 253, [1] с. : іл., табл., [40] арк. іл. ^7Мистецтво  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536