Знайти документ

Кількість назв:5501

 
Знайдено 261 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б12Бабенко, Т. В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. - 264 с.1Філологічні науки  У корзину
2Б12Бабенюк, Ю. Д. Мікробіологія : навч. посіб. / Ю. Д. Бабенюк, А. Ф. Антипчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини „Україна“. — Київ : Ун-т ”Україна”, 2010. — 148 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
3Б12Бабарицька, В К. Менеджмент туризму : Туроперейтинг : Понятійно-термінол. основи. Сервіс. забезпечення турпродукту : Навч. посіб. / В.К.Бабарицька, О.Ю.Малиновська. — Київ : Альтерпрес, 2004. — 286, [1] с. : іл., табл. — (Бібліотека професійного менеджера). *1Економіка  У корзину
4Б12Бабак, В. П. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : підручник / В. П. Бабак, Б. Г. Марченко, М. Є. Фриз. - Київ : Техніка, 2004. - 288 с.2Природничі науки  У корзину
5Б12Бабак, О. І. Прага - Харків - Соловки : архів.-слідча справа акад. С. Рудницького / Бабак О. І., Даниленко В. М., Плекан Ю. В. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2007. - 260 с.1Історія  У корзину
6Б12Бабак, В. П. Детерміновані сигнали і спектри : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Бабак, А. Я. Білецький. - Київ : Техніка, 2003. - 455 с.1Природничі науки  У корзину
7Б14Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / авт. передм. і комент. В. В. Кравченко. — Харків : Основа при Харк. держ. ун-ті, 1990. — 255 с. — (Пам’ятки історичної думки України).1Історія  У корзину
8Б14Багряний, І. Сад Гетсиманський : роман / Іван Багряний. — Харків : Фоліо, 2008. — 536, [3] с. : іл. — (Історія України в романах). **1Художня література  У корзину
9Б14Болабольченко, А. А. Вибране : [Біогр. нариси про Г.Хоткевича, С.Єфремова, В.Доманицького, М.Левицького, П.Стебницького] / [Ред. Т.Щегельська]. — Київ : Щек і Хорив, 2005. — 246 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
10Б14Багалій, Д. І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. - 2-е вид., випр. — Київ : Орій, 1992. — 469 с.1Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627