Знайти документ

Кількість назв:5501

 
Знайдено 170 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І11І монастир той подібний небу : [фотоальбом] / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [вступ. ст., за благословенням Його Блаженства, Блаженнішого Володимира, Митрополита Київ. і всієї України, священноархимандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ; авт.-упоряд.: протоієрей М. Забуга та ін. ; фотохудож.: М. Андрєєв та ін.]. — Київ : Укр. Православ. Церква, Інформац.-вид. центр, 2005. — 326 с. : кольор. іл., порт.91Мистецтво  У корзину
2І17Івахненков, С. В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції / С. В. Івахненков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Києво-Могилянська академія”. — Житомир : Рута, 2010. — 429 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
3І18Іваненко Валентин Васильович : біобібліогр. покажч. : (до 70-річчя з дня на-родж.) / Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2018. – 193 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4І18Іваненко, О. В. Назви поселень Сумщини : іст.-етимол. словник / НАН, Ін-т укр. мови. - Київ, 2017. - 336 с. - (Бібліотека української ономастики).4Філологічні науки  У корзину
5І18Іваненко, Ф. В. Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва : навч. посіб. / Ф.В.Іваненко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. — Київ : КНЕУ, 2008. — 594 с. : табл., іл. *1Економіка  У корзину
6І18Іваненко, Л. Кібернетичний фітотрон : імітац. гра на теми агрономії, економіки с.-г. вир-ва, екології землепорядкування, почасти – інформатики : посіб. для кмітливих і допитливих / Леонід Іваненко. — Київ ; Харків : Права людини, 2012. — 253, [1] с. : іл., табл. — (Ігростудія; вип. 1).4Економіка  У корзину
7І19Івано-Франківський краєзнавчий : путівник по музею. - Ужгород : Карпати, 1967. - 72 с.1Історія  У корзину
8І19Іванишин, П. В. Критика і метакритика як осмислення літературності / Петро Іванишин. — Київ : Академія, 2012. — 283, [2] с. — (Серія ”Монограф”).1Філологічні науки  У корзину
9І19Іваницький, А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями) : навч. посіб. для ВНЗ культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації. - Київ, 2008. - 520 с. **0Мистецтво  У корзину
10І19Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане книзі / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред.: Г. І. Ковальчук ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. — 310, [1] с. : портр. ** 5Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617