Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 29 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Я72Яременко, В. Від рідної хати ключі збереглися : (Поет Олег Зуєвський). — [Київ] : Київ. ун-т ім. Т.Шевченка : [Ляшенко], [1992]. — 126, [1] с. — (Бібліотека українця; N6).1Філологічні науки  У корзину
2Я76Яровий, В. І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття : підручник. - Київ : Генеза, 2005. - 816 с., карти.1Історія  У корзину
3Я76Яровий Валерій Іванович : (до 60-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. славіст. ун-т ; [уклад. Руккас А.О.]. — Київ, 2006. — 49 с. : іл.1Історія  У корзину
4Я82Яснов, М. Жизнь замечательных зверей. — Киев : Грани-Т, 2007. — 126 с. : ил. ᵖᵠ²10Художня література  У корзину
5Я86Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання : метод. рек. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом (МАУП). — Київ, 2005. — 68, [1] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Я92Яценко, Б. «Слово о полку Ігоревім» та його доба : (Комплексне дослідж.) / худож. Г. Якутович. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги ; Веселка, 2000. – 255 с.7Філологічні науки  У корзину
7Я93Яцій, В. О. Ойконімія Івано-Франківської області : іст.-етимол. словник / НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Наук. думка, 2015. - 389 с.1Філологічні науки  У корзину
8Я93Яцимирський, В. К. Фізична хімія : підруч. для вищ. навч. закл. / Віталій Яцимирський ; [ред. Н.М.Руденко]. — Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. — 512 с. : іл., табл., портр. — (Вища освіта).1Природничі науки  У корзину
9Я97Ященко, Ю. П. Научно-технические решения по развитию угольных шахт Украины / Ю. П. Ященко, И. В. Косарев. — Киев : Логос, 2014. — 361 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
123