Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 44 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Я60Янарас, Христос. Нерозривна філософія : нариси вступу до філософії / Х. Янарас ; пер. з новогрец. А.Чердаклі та Н.Клименко. — Київ : Основи, 2000. — 314 с. ^0Філософські науки  У корзину
2Я62Янко, М. П. Топонімічний словник України : словник-довідник. - Київ : Знання, 1998. - 432 с.1Філологічні науки  У корзину
3Я63Яннарас, Христос. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас ; [Передм. К.Сігова ; Пер. з грец. С.Говоруна]. — Київ : Дух і літера, [1999]. — 131 c. — (Бібліотека XXI століття).1Філософські науки  У корзину
4Я66Янченко, В. Поезії. Т. 3. - Київ : Дія ЛТД, 2013. - 510 с. ^1Художня література  У корзину
5Я66Янченко, А. Е. Underdog. - Харьков : Фолио, 2010. - 250 с. - (Граффити). 7Художня література  У корзину
6Я66Янченко, А. Толока : оповідки, кіноповість, повість для дітей / Анатолій Янченко ; [ред. В. Коломієць]. — Київ : Сучас. письм., 2008. — 267, [2] с.0Художня література  У корзину
7Я70Японские легенды о чудесах ІХ-ХІ вв. - Москва : Наука, 1984. - 183 с.1Художня література  У корзину
8Я72Яременко, М. І. Квазілінійні рівняння та нелінійні напівгрупи стиску / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2013. — 201 с.1Природничі науки  У корзину
9Я72Яременко, В. Від рідної хати ключі збереглися : (Поет Олег Зуєвський). — [Київ] : Київ. ун-т ім. Т.Шевченка : [Ляшенко], [1992]. — 126, [1] с. — (Бібліотека українця; N6).1Філологічні науки  У корзину
10Я72Яремчук, І. Г. Економіка природокористування : навч. посіб. / І.Г. Яремчук ; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Київ : Пошук.-вид. агентство ”Кн. Пам’яті України” : Вид. центр ”Просвіта”, 2000. — 429 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
12345