Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 44 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Я44Як тебе не любити... : корот. проза про сучас. Київ та киян, 2019. - Київ : Фенікс, 2019. - 168 с. : іл. (ᴹᴷᴼ БС8)10Художня література  У корзину
2Я45Якимович, Б. Книга, просвіта, нація. Видавнича діяльність Івана Франка у 70-80 роках XIX ст. / Б. Якимович ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича. — Львів, 1996. — 306, [1] с. : іл., портр. (БС9) ^1Філологічні науки  У корзину
3Я47Яковлева, Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття : Причини і початок Руїни. — Київ : Основи, 1998. — 447 с.0Історія  У корзину
4Я47Яковина, О. Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність / О. Яковина, О. Слободян. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2013. - 311 с.1Філологічні науки  У корзину
5Я47Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. - Вид. 2-е, переробл. та розшир. - Київ : Критика, 2005. - 584 с.0Історія  У корзину
6Я47Яковлев, Н. Н. Вашингтон. - Москва : Мол. гвардия, 1976. - 415 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 15 (534)).1Історія  У корзину
7Я48Якса, Н. В. Основи педагогічних знань : навч. посіб. — Київ : Знання, 2007. — 358 с. : іл., табл. — (Серія «Вища освіта XXI століття»).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Я49Якутовичі: довільний конспект : Життя і творчість родини Якутовичів. Коло. Актуальні видання і проекти. - Київ : Артбук, 2018. - 96 с. : іл.26Мистецтво  У корзину
9Я49Якушик, В. М. Вступ до політології : навч.-метод. посіб. для вивчення державознавчих тем курсу політології / В. М. Якушник ; Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад”. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ : Юрінком Інтер, 2012. — 65 с. ^1Політика  У корзину
10Я60Ян Гус ; Мартин Лютер ; Жан Кальвин ; Торквемада ; Лойола : [Биогр. очерки : Сборник]. — Москва : Республика, 1995. — 383 c., [1] с. : ил. — (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф.Павленкова).1Історія  У корзину
12345