Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 29 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Я49Якушик, В. М. Вступ до політології : навч.-метод. посіб. для вивчення державознавчих тем курсу політології / В. М. Якушник ; Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад”. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ : Юрінком Інтер, 2012. — 65 с.1Політика  У корзину
2Я60Янарас, Христос. Нерозривна філософія : нариси вступу до філософії / Х. Янарас ; пер. з новогрец. А.Чердаклі та Н.Клименко. — Київ : Основи, 2000. — 314 с.3Філософські науки  У корзину
3Я62Янко, Д. Г. Спогади : до 80-річчя від дня народж. / Д. Г. Янко. — Київ : Вид. центр «КВІЦ», 2010. — 192 с. : іл., [50] арк. іл.1Художня література  У корзину
4Я63Яннарас, Христос. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас ; [Передм. К.Сігова ; Пер. з грец. С.Говоруна]. — Київ : Дух і літера, [1999]. — 131 c. — (Бібліотека XXI століття).1Філософські науки  У корзину
5Я63Яннарас, Христос. Свобода етосу / [Пер. з англ. В.Верлока ; Наук. ред. М.Ткачук]. — Київ : Дух і літера, 2003. — 251, [7] с.1Філософські науки  У корзину
6Я66Янченко, В. Поезії. Т. 3. - Київ : Дія ЛТД, 2013. - 510 с.1Художня література  У корзину
7Я70Японська класична поезія / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; пер. з япон. І. П. Бондаренка. — Харків : Фоліо, 2008. — 412, [2] с. : іл. — (Бібліотека світової літератури). ***2Художня література  У корзину
8Я72Яременко, В. В. «Щоб правду більш не кидали за ґрати…» : Літ. портр. В.Симоненка. — Київ : Веселка, 2003. — 22, [1] с. — (Урок літератури). ***1Філологічні науки  У корзину
9Я72Яременко, Н. Клуб інтелектуальних ігор. — Київ : Вид. дім «Шкіл. світ» : Галіцина, 2005. — 126, [1] с. : іл., табл. — (Бібліотека «Шкільного світу»). ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Я72Яременко, М. І. Квазілінійні рівняння та нелінійні напівгрупи стиску / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2013. — 201 с.1Природничі науки  У корзину
123