Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 29 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Я11Я хочу, чтобы песни звучали… : Застольные песни. — Харьков : Фолио, 2004. — 447 с. — (Домашняя библиотека).1Художня література  У корзину
2Я11Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича : (До 200-річчя з дня народж. вченого) : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / [Відп. ред. М.Корпалюка ; Упоряд. Токмаль Г.Л.]. — Київ : Вид. центр «Просвіта», 2006. — 412 с.7Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Я19Ярмусь, С. О. «На нашій, не своїй землі…» : Україна очима канад. українця. — Вінніпег : Вид. спілка «Тризуб» ; Київ : Наук.-вид. центр «Наша культура і наука», 1999. — 104 с. : іл.1Історія  У корзину
4Я22Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків : У 3 т. — Львів : Світ, 1990-. Т. 1 : 1990. — 319 с. * *1Історія  У корзину
5Я22Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків : У 3 т. — Львів : Світ, 1990-. Т. 2 : пер. з рос. І. Сварник, 1991. — 388, [3] с. * *1Історія  У корзину
6Я22Яворик, О. В. Камерна симфонія [Ноти] : для струн. оркестру / О. Яворик. - Партитура. Сюїта [Ноти] : для струн. оркестру / О. Яковчук. - Партитура. - Київ : Муз. Україна, 1989. - 151 с.1Мистецтво  У корзину
7Я22Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків : У 3 т. — Львів : Світ, 1990-. Т. 3 : 1992. — 451, [1] с.1Історія  У корзину
8Я38«Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / [Упоряд., передм., прим. О.В.Ковалевського]. — Харків : Прапор, 2004. — 351, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
9Я45Якименко, С. І. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець XIX – початок XX століття) / С. І. Якименко, А. В. Желан. — 2-ге вид., допов. та переробл. — Київ : Слово, 2014. — 236, [1] с. : іл., табл. — (Педагогічна серія ”Історичними стежинами”).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Я49Якубовська, М. С. Балада про княгиню Ольгу : [вінок сонетів]. - Львів : Ліга-Прес, 2008. - 10 с. ***1Художня література  У корзину
123