Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 27 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ю71Юрійчук, Є. П. Виборчі системи держав світу : навч.-метод. комплекс. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. — 84 с. : табл.1Держава і право  У корзину
2Ю73Юрисдикційний статус Київської православної митрополії у 1686 році: богослів’я, канонічне право та культурно-історичний контекст : зб. доп. наук. конф. / Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України [та ін. ; за заг. ред. О. Сагана]. — Київ : [б. в.], 2019. — 129 с. ***1Релігія  У корзину
3Ю74Юркевич, П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. – 2-е вид. – Київ : Ред. журн. «Укр. Світ», 2000. – 751 с.1Філософські науки  У корзину
4Ю74Юркевич, П. З рукописної спадщини / П. Юркевич ; Упоряд., пер. укр. мовою та коммент. М.Ткачук. — Київ : КМ Academia : Пульсари, 1999. — 329, [1] с. : іл. — (Християнські філософи).1Філософські науки  У корзину
5Ю74Юркевич, Л. Й. Російські соціал-демократи і національне питання. — Київ : Укр. прес-група, 2012. — 39 с. — (Бібліотека газети ”День” ”Україна Incognita”. Серія ”Бронебійна публіцистика”). 1Історія  У корзину
6Ю74Юрківський, В. М. Регіональна економічна і соціальна географія : зарубіжні країни : підруч. для студентів геогр. спец. вищ. закл. освіти. - 2-е вид. - Київ : Либідь, 2001. - 416 с.7Економіка  У корзину
7Ю78Юрова, І. Творча особистість І.Костецького у літературному дискурсі II половини XX століття. — Донецьк : Норд-Прес, 2006. — 269 с.1Філологічні науки  У корзину
8Ю83Юрченко, В. М. Психічні стани людини: системний опис. — Рівне : Б. в., 2006. — 574 с. : іл. ***1Психологія  У корзину
9Ю85Юрьев, Ф. И. Цвет в искусстве книги / Флориан Юрьев. — Киев : Вища шк., Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1987. — 246 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
10Ю98Ющенко, О. Я. Гомери України : З мого літопису / О.Я. Ющенко. — Київ : Вир, 1997. — 263, [1] с. : іл.1Художня література  У корзину
123