Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 144 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш37Шевчук, В. О. Муза роксоланська. У 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / [голов. ред. С.Головко]. — Київ : Либідь, 2005. — 726 с. : іл., портр. ᵖᵠ (ᴹᴷᴼ БС34)297Філологічні науки  У корзину
2Ш37Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів]. — 2-е вид., випр. — Київ : Вища шк., 2000. — 270, [1] с. : табл.^1Філологічні науки  У корзину
3Ш37Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 10. Мистецька спадщина : живопис, графіка і скульптура, 1851–1857. - Київ : Наук. думка, 2014. — 558, [1] с. : іл.0Художня література  У корзину
4Ш37Шевченко, Н. Як не скарб, то пожежа : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Н. та О. Шевченки. — Київ : Грані-Т, 2009. — 139 с. — (Дивний детектив – 08. Команда мрії). ^0Художня література  У корзину
5Ш39Шейко, В. М. Культурологія : навч. посіб. / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Е. В. Германова де Діас. - Київ : Знання, 2012. - 494 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ш39Шейко, В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації : (Друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.) / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. - Київ : Генеза, 2005. - 591 с.31Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Ш39Шейко, В. М. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / Шейко В., Лєвіна В. – Київ : Ін-т культурології НАМУ, 2010. – 207 с.1Філософські науки  У корзину
8Ш40Шекера, Я. В. Китайська література VII-XIII століть : навч. посіб. / Я. В. Шекера ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 351 с. : іл., табл. 1Філологічні науки  У корзину
9Ш41Шекспір, Вільям. Гамлет, принц данський / з англ. пер. Л. Гребінка. - Київ : Основи, 2003. - 198 с. - (Зарубіжна класика). ^0Художня література  У корзину
10Ш41Шекспир, Уильям. Бесплодные усилия любви : пер. с англ. - Харьков : Фолио, 2011. - 286 с.12Художня література  У корзину
123456789101112131415