Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 218 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш37Шевченко, Т. Г. Три літа : Поезії : [вірші та поеми супроводжуються репрод. з творів графіки, малярства та автогр. Т. Шевченка] : для серед. та ст. шк. віку / Т. Шевченко ; [упоряд., передм., та прим. В. Є. Шубравського]. — Київ : Веселка, 1987. — 191 с. : іл.1Художня література  У корзину
2Ш37Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 5. Щоденник ; Автобіографія ; Статті ; Археологічні нотатки ; «Букварь южно-русский» ; Записи народної творчості. – Київ : Наук. думка, 2003. – 496 с.3Художня література  У корзину
3Ш37Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. [У 2 кн.]. Кн. 1. — Київ : Грамота, 2007. — 717 с. : іл., портр. ᵖᵠ1Історія  У корзину
4Ш37Шевченко, Т. Г. Кобзар / Укр. віл. АН в Канаді. Ін-т шевченкознавства. — Вінніпег, Канада : Тризуб, 1952-1954. Т. 2 ; [Ред., ст., пояснення Л.Білецького]. — 2-е вид., поправл. й доп. Т. Г. Шевченко, 1952. — 467 с. : портр., [14] арк. іл.5Художня література  У корзину
5Ш37Шевченківський словник. У 2 т. Т. 1. А-Мол. - Київ : Голов. ред. УРЕ, 1976. - 414 с.1Філологічні науки  У корзину
6Ш37Шевченківський словник. У 2 т. Т. 2. Мол-Я. - Київ : Голов. ред. УРЕ, 1977. - 410 с.1Філологічні науки  У корзину
7Ш37Шевель, М. К. Ув’язнена юність : [повість-сповідь] / Шевель М. К. — Львів : Світ дитини, 2011. — 132, [1] с. : іл., [2] арк. іл. — (Бібліотечка школяра; кн. 25). ***1Художня література  У корзину
8Ш37Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2003-. 2017: Вип. 20.1Філологічні науки  У корзину
9Ш37Шевченкове слово в мовах світу : словник-довідник / авт.-упоряд.: Л. П. Гнатюк та ін. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2020. - 531 с.0Філологічні науки  У корзину
10Ш37Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : [Навч. посіб. для студ. вузів] / С.В. Шевчук. — 3-є вид., перероб. і допов. — Київ : Літера, 2000. — 478 с. : табл. * *1Філологічні науки  У корзину
12345678910111213141516171819202122