Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 218 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш35Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г.Н.Швецова-Водка. — Киев : Знання, 2009. — 487 с. : ил., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Ш35Швидько, Г. К. Історія України XVI-XVIII століття : [Підруч. для 8 кл. серед. загальосвіт. навч. закл.]. — 2-е вид., випр. і доп. — Київ : Генеза, 2003. — 302 с. : іл.1Історія  У корзину
3Ш37Шевчук, В. О. Місто днів : поезії / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко]. — Київ : Либідь, 2015. — 527 с. : іл., портр. * *6Художня література  У корзину
4Ш37Тарас Шевченко в просторі сучасної культури : зб. наук. ст. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [редкол.: Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна ; упоряд. та макет С. Басенко]. — Київ : [Нац. парлам. б-ка України], 2014. — 103 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Ш37Шевельов, Ю. Історична фонологія української мови / Канад. ін-т укр. студій та ін. ; [Пер. з англ.: С.Вакуленко, А.Даниленко]. — Харків : АКТА, 2002. — 1054 с. + 4 окр. арк. мап. — (Класика Української Науки).1Філологічні науки  У корзину
6Ш37Шевчук, В. І. Олесь Досвітній : до 100-річчя від дня народж. - Київ, 1991. - 32 с. 1Філологічні науки  У корзину
7Ш37Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 1. Поезія, 1837-1847. - Київ : Наук. думка, 2001. - 782 с.1Художня література  У корзину
8Ш37Шевченко, В. В. Приватне банкірське підприємництво в Одесі (XIX – початок XX ст.) / Валентина Шевченко ; [відп. ред. О. П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : [б. в.], 2010. — 265 с. : іл., табл. * *2Історія  У корзину
9Ш37Тарас Шевченко та Університет св. Володимира. Спогади сучасників : анот. бібліогр. покажч. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. - 223 с.5Література універсального змісту  У корзину
10Ш37Шевченко, Т. Г. Твори. У 5 т. Т. 1. Поетичні твори, 1837-1847. - Київ : Дніпро, 1970. - 407 с.1Художня література  У корзину
12345678910111213141516171819202122