Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 144 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш95Шубравська, М. М. Д. І. Яворницький : життя, фольклорист.-етногр. діяльність. - Київ : Наук. думка, 1972. - 254 с.0Філологічні науки  У корзину
2Ш95Шульгин, О. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. - Київ : Юрінком Інтер, 1998. - 352 с.1Історія  У корзину
3Ш95Шугай, О. "Усе живе - тепле..." : Нове про Григора Тютюнника. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2006. - 226 с.0Філологічні науки  У корзину
4Ш95Борис Шульженко. Особистість і час : документи, спогади, матеріали / упоряд. В. Б. Шульженко ; за заг. ред. Ю. І. Шаповала. - Київ : АДЕФ-Україна, 2006. - 440 с. : іл.1Історія  У корзину
5Ш95Шульце, Інго. Симпл сторіз : роман зі східнонімецької провінції : пер. з нім. - Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. - 327 с. ^1Художня література  У корзину
6Ш95Шульга, І. Людомор на Поділлі : (до 60-річчя голодомору). - Київ : Респ. асоц. українознавців, 1993. - 235 с.1Історія  У корзину
7Ш95Шубалий, О. М. Моніторинг регіонального ринку праці: тенденції, закономірності, прогнози : монографія / Шубалий О. М., Шубала І. В., Потьомкіна О. В. - Луцьк : ІВВ Луц. НТУ, 2018. - 250 с. ^1Економіка  У корзину
8Ш96Шуре, Е. Ісус (Місія Христа) / пер. з фр. Л. Герасимчук. - Київ : Криниця, 2002. - 76 с.5Релігія  У корзину
9Ш96Шумук, Д. Пережите і передумане : Спогади й роздуми укр. дисидента-політв’язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981 рр.). — Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 1998. — 430, [1] с. : портр. ^1Історія  У корзину
10Ш96Шумило, Н. М. Проза Степана Васильченка : питання поетики. - Київ : Наук. думка, 1986. - 239 с. 1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415