Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 255 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш37Шевченко, Т. Г. Кобзар : 1840 : тексти позацензурного прим. ”Кобзаря” 1840 р. (за сучасним правописом) / Тарас Шевченко ; [упорядкув. текстів, передм., прим. С. А. Гальченко]. — Факсим. відтворення вид. 1840 р. — Київ : Дніпро, 2014. — 256, [1] с., [1] арк. портр. — (Програма ”Українська книга”). *0Художня література  У корзину
2Ш37Шевченко, О. П. Українсько-російський і російсько-український словник : відмінна лексика. – Львів : Світ, 1997. – 488 с.1Філологічні науки  У корзину
3Ш37Шевченко, Т. Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко ; [Пер. словац. Ю.Кокавець ; Упоряд. А.Й.Багмут]. — Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1999. — 77 с. : іл., портр. — (Вінок кобзареві мовами народів світу, 1814-1999). — Текст укр., словац.4Художня література  У корзину
4Ш37Шевченко, В. Т. Термины классической, современной, историко-бытовой хореографии : (метод. разработка) / М-во культуры Украины ; Нац. акад. рук. кадров культуры и искусств. - Киев, 2011. - 47 с.3Мистецтво  У корзину
5Ш37Шевчук, В. О. Муза роксоланська. У 2 кн. Кн. 1. Ренесанс. Раннє бароко / [голов. ред. С.Головко]. — Київ : Либідь, 2004. — 398 с. : іл., портр.193Філологічні науки  У корзину
6Ш37Шевчук, В. О. Муза роксоланська. У 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / [голов. ред. С.Головко]. — Київ : Либідь, 2005. — 726 с. : іл., портр.193Філологічні науки  У корзину
7Ш37Шевченко, В. Т. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії : Навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистец. України / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Міжнар. слов’ян. ун-т (м. Харків). — Київ, 2006. — 183 с. : іл., ноти.26Мистецтво  У корзину
8Ш37Шевельов, Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. — 157, [1] c.1Філологічні науки  У корзину
9Ш37Шевчук, Л. В. Конец – это Начало / Лариса Шевчук. — Каменец-Подольский : Рута, 2021. — 374, [7] с. : іл. *1Художня література  У корзину
10Ш37Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів]. — 2-е вид., випр. — Київ : Вища шк., 2000. — 270, [1] с. : табл.1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526