Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 218 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш37Шевчук, В. О. Муза роксоланська. У 2 кн. Кн. 1. Ренесанс. Раннє бароко / [голов. ред. С.Головко]. — Київ : Либідь, 2004. — 398 с. : іл., портр.194Філологічні науки  У корзину
2Ш37Шевчук, В. О. Муза роксоланська. У 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / [голов. ред. С.Головко]. — Київ : Либідь, 2005. — 726 с. : іл., портр.194Філологічні науки  У корзину
3Ш37Шевченко, В. Т. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії : Навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистец. України / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Міжнар. слов’ян. ун-т (м. Харків). — Київ, 2006. — 183 с. : іл., ноти.29Мистецтво  У корзину
4Ш37Шевчук, В. О. На березі часу : Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко]. — Київ : Либідь, 2016. — 575 с. : іл., портр. * *1Художня література  У корзину
5Ш37Шевельов, Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. — 157, [1] c.1Філологічні науки  У корзину
6Ш37Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів]. — 2-е вид., випр. — Київ : Вища шк., 2000. — 270, [1] с. : табл.1Філологічні науки  У корзину
7Ш38Шегда, А. В. Менеджмент : Навч. посіб. — Київ : Знання, 2002. — 583 с. : іл., табл. — (Вища освіта XXI століття).1Економіка  У корзину
8Ш39Шейко, В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації : (Друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.) / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. - Київ : Генеза, 2005. - 591 с.31Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Ш39Шейко, В. М. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / Шейко В., Лєвіна В. – Київ : Ін-т культурології НАМУ, 2010. – 207 с.1Філологічні науки  У корзину
10Ш41Шекспир, Вильям. Пьесы ; Сонеты / [пер. с англ. Б. Пастернака, С. Маршака] ; Вступит. статья Н. Модестовой, с. 5-24 ; Примеч. М. Модестова ; Ил. В. Я. Чебаник. — Киев : Мистецтво, 1976. — 487 с. : ил. — (Школьная библиотека).1Художня література  У корзину
12345678910111213141516171819202122