Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 117 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ч50Черчение : учеб. пособие для довуз. подгот. иностр. граждан / подгот. М. В. Тереховой. – Киев : МАУП, 2004. – 72 с. : ил.40Техніка  У корзину
2Ч51Чеснокова, Г. В. Пунктуація і техніка письма (англійською мовою) : навч. посіб. - Київ : Ленвіт, 2010. - 102 с.2Філологічні науки  У корзину
3Ч56Чехут-Марко, Б. Рідними плаями : Пласт. оповід. / Б. Чехут-Марко. — Нью-Йорк ; Київ : Аконіт, 2000. — 157 с. : іл. ***1Художня література  У корзину
4Ч57Чечель, Є. Г. Англійська мова для вищих навчальних мистецьких закладів : підручник для студентів та аспірантів / Є. Г. Чечель, Н. П. Чечель. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 456 с.3Філологічні науки  У корзину
5Ч58Чигиринська, О. О. Християнство / О. Чигиринська, О. Дорошенко. — Київ : Техніка, 2013. — 156, [1] с. — (Програма ”Українська книга”). ***1Релігія  У корзину
6Ч58Чи я в лузі не калина була : укр. народ. алегор. пісні / вступ. сл. А. Добрянського ; упор. та прим. Т. Колотила ; іл. О. Кошеля. - Київ : Веселка, 1991. - 182 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
7Ч59Чижевський, Д. Філософські твори / Ін-т філософії ім. Г.Сковороди НАН України та ін. — Київ : Смолоскип,.-. Т. 4 ; Під заг. ред. В.С.Лісового Ґеґель у Росії ; Ґеґель і французька революція ; Ґеґель і Ніцше, 2005. — 374 с.1Філософські науки  У корзину
8Ч59Чижевський, Д. Нариси з історії філософії на Україні. — Випр. вид. — Київ : Орій, 1992. — 228, [1] с. — (Спадок).1Філософські науки  У корзину
9Ч59Чижевський, Д. Філософські твори. У 4 т. Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди. - Київ : Смолоскип, 2005. - 400 с.2Філософські науки  У корзину
10Ч59Чижевський, Д. Українське літературне бароко : [Вибрані пр. з давньої л-ри] / [Редкол.: Пріцак О. (голов. ред.) та ін. ; Підгот. О.Мишанич] Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — Київ : [Обереги], 2003. — 575 с. : портр. — (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії; Т.4).2Філологічні науки  У корзину
123456789101112