Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 93 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ч49Черный, Саша. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 1. Сатиры и лирика. Стихотворения, 1905-1916. - Москва : Эллис Лак, 1996. - 464 с.0Художня література  У корзину
2Ч49Черній, А. М. Філософія : Твої кроки до Мудрості : авториз. конспект-практикум / Черній А.М., Тимошенко З.І. ; Європ. ун-т. — Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. — 201 с. : іл. ^1Філософські науки  У корзину
3Ч50Черчение : учеб. пособие для довуз. подгот. иностр. граждан / подгот. М. В. Тереховой. – Киев : МАУП, 2004. – 72 с. : ил.40Техніка  У корзину
4Ч51Чеснокова, Г. В. Пунктуація і техніка письма (англійською мовою) : навч. посіб. - Київ : Ленвіт, 2010. - 102 с.4Філологічні науки  У корзину
5Ч56Чехов, А. П. Пьесы. - Москва :Худож. лит., 1982. - 303 с. 2Художня література  У корзину
6Ч56А. П. Чехов в воспоминаниях современников. - Москва : Худож. лит., 1986. - 735 с. - (Серия литературных мемуаров). 1Художня література  У корзину
7Ч57Чечель, Н. П. Українське театральне відродження : Західна класика на українській сцені 1920-1930-х років. Проблеми трагедійної вистави. — Київ : Б. в., 1993. — 140, [3] с. : іл. ^1Мистецтво  У корзину
8Ч59Чижевський, Д. Філософські твори. У 4 т. Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди. - Київ : Смолоскип, 2005. - 400 с. ^1Філософські науки  У корзину
9Ч59Чижевський, Д. Українське літературне бароко : [Вибрані пр. з давньої л-ри] / [Редкол.: Пріцак О. (голов. ред.) та ін. ; Підгот. О.Мишанич] Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — Київ : [Обереги], 2003. — 575 с. : портр. — (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії; Т.4).1Філологічні науки  У корзину
10Ч59Основи теорії кіл : підручник. Ч. 2 / Ю. О. Коваль та ін. ; за ред. В. М. Шокала та В. І. Правди. - Харків : Компанія СМІТ, 2008. - 560 с.1Техніка  У корзину
12345678910