Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 26 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ц44Церква Всіх Святих = Церковь Всех Святых = The All-Saints Church / текст : О. Пітателєвої ; фотозйомка : Я. Литвиненка ; пер. : О. Лятавської ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – [Київ, 2008. – 16 с.]2Мистецтво  У корзину
2Ц44Церковні старожитності XVI–XVII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : кат. вист., м. Київ, 18 трав.-15 серп. 1999 р. / [передм. В. Колпакова ; вступ. ст. О. Лопухіна, О. Пітателєва ; післямова І. Шульц ; упоряд.: О. Коваленко та ін. ; ред.: В. Рекеда]. — Київ : Акцент, 1999. — 40 с. : репрод., фотоіл.99Мистецтво  У корзину
3Ц55Цехмістро, І. З. Голістична філософія науки : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — [Харків] : Акта, 2003. — 279, [5] с. — (Університетські лекції з філософії). ^1Філософські науки  У корзину
4Ц56Циблієва, Т. І. Сучасні моделі ручного в’язання. - 2-е вид., стер. - Київ : Техніка, 1993. - 287 с.0Техніка  У корзину
5Ц56Ці дивовижні українці / І. Тараненко, Ю. Курова, Є. Нєвєжина, А. Шостко. - Київ : Media Friends, 2019. - 48 с. - (Книга-мандрівка. Україна). ᵖᵠ0Художня література  У корзину
6Ц56Цибаньова, О. С. Літопис життя і творчості І. Карпенка-Карого (І. К. Тобілевича). - Київ : Дніпро, 1967. - 451 с.1Мистецтво  У корзину
7Ц57Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм. - Київ : Наук. думка, 2007. - 159 с.1Філософські науки  У корзину
8Ц58Цивільне право. Практикум : навч. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик, Н. С. Кузнєцова, О. В. Дзера. - Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2008. - 624 с.2Держава і право  У корзину
9Ц58Циганкова, Е. Сходознавчі установи в Україні : (Радян. період) / [наук. ред. О.Галенко]. — Київ : Критика, 2007. — 290 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Ц61Цимбаев, Н И. Сергей Соловьев. - Москва : Мол. гвардия, 1990. - 368 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 709). 1Історія  У корзину
123