Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Х85Хоткевич, Г. М. Два гетьмани : [Б. Хмельницький, І. Мазепа]. - Київ : Дніпро, 1991. - 107 с.1Історія  У корзину
2Х85Гнат Хоткевич : Спогади. Статті. Світлини / Упоряд. А.Болабольченко, Г.Хоткевич. — Київ : УКСП «Кобза», 1994. — 165, [2] с., [4] арк. іл.2Філологічні науки  У корзину
3Х86Хоха, Ю. В. Термодинаміка глибинних вуглеводнів у прогнозуванні регіональної нафтогазоносності / Ю. В. Хоха ; [відп. ред.: М. І. Павлюк] ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Київ : Наук. думка, 2014. — 55, [2] с. : іл., табл., [2] арк. іл.1Природничі науки  У корзину
4Х89Храм Воскресения Христова. Голгофа и Гроб Господень / авт.-сост. А. Логвиненко. - Киев : ТОВ "АДЕФ-ПРИНТ", 2016. - 68 с. : фотоил.4Релігія  У корзину
5Х89Храмова, В. Л. Личность как духовный феномен : [очерки философии Н. А. Бердяева] / В. Л. Храмова ; Ин-т гуманит. исслед. — Киев : Феникс, 2009. — 647 с.1Філософські науки  У корзину
6Х91 Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : [Навч. посібник для студентів вузів і фак.] / За ред. Гончаренка В.Д. — Київ : Ін Юре, 1998-. Т. 1 [Уклад.: Гончаренко В.Д. та ін.], 1998. — 503 с.1Держава і право  У корзину
7Х91 Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : У 2 т. / За ред. В.Д.Гончаренка. — Київ : Ін Юре, 1998. Т. 2 [Уклад.: В.Д.Гончаренко та ін.], 1998. — 607 с.1Держава і право  У корзину
8Х91Хрестоматія з історії держави і права України : У 2 т. / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Київ : Ін Юре, 2000. Т. 1 ; За ред. В.Д.Гончаренка. — 2-е вид., перероб. і допов. З найдавніших часів до початку XX ст. / [Уклад.: В.Д.Гончаренко та ін.], 2000. — 471 с.1Держава і право  У корзину
9Х91Хрестоматія з історії держави і права України : У 2 т. / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Київ : Ін Юре, 2000. Т. 2 ; За ред. В.Д.Гончаренка. — 2-е вид., перероб. і допов. Лютий 1917 р. – 1996 р. / [Уклад.: В.Д.Гончаренко та ін.], 2000. — 726, [1] с.1Держава і право  У корзину
10Х91Хрестоматія з української літератури : [Для учнів 5-9 кл.]. — Київ : Наук. думка, 1997-. Кн. 1. — Шкільна бібліотека Біблія ; Усна народна творчість ; Давня українська література; нова українська література ; Додатки / [Уклад.: І.І.Жебка, М.В.Жебка], 1997. — 500, [1] с. : іл. * *1Філологічні науки  У корзину
12345678910