Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 67 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Х89Храм Воскресения Христова. Голгофа и Гроб Господень / авт.-сост. А. Логвиненко. - Киев : ТОВ "АДЕФ-ПРИНТ", 2016. - 68 с. : фотоил.4Релігія  У корзину
2Х90Храпак, П. Д. Хребтіїв: старовинне подільське село на лівому березі середнього Дністра. - Хмельницький, 2018. - 284 с. (ᴹᴷᴼ БС8)1Історія  У корзину
3Х90Храпченко, М. Б. Лев Толстой как художник. – Изд. 4-е. – Москва : Худож. лит., 1978. – 581 с.1Філологічні науки  У корзину
4Х91 Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : [Навч. посібник для студентів вузів і фак.] / За ред. Гончаренка В.Д. — Київ : Ін Юре, 1998-. Т. 1 [Уклад.: Гончаренко В.Д. та ін.], 1998. — 503 с.1Держава і право  У корзину
5Х91 Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : У 2 т. / За ред. В.Д.Гончаренка. — Київ : Ін Юре, 1998. Т. 2 [Уклад.: В.Д.Гончаренко та ін.], 1998. — 607 с.1Держава і право  У корзину
6Х91Хрестоматия по древнерусской литературе : учеб. пособие / сост. М. Е. Федорова, Т. А. Сумникова. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Высш. шк., 1974. – 264 с.1Філологічні науки  У корзину
7Х91Хрестоматия по истории Древнего Рима : учеб. пособие для студентов вузов. - Москва : Высш. шк., 1987. - 431 с. 1Історія  У корзину
8Х93Христенко, С. С. Периодическая таблица экономических элементов духовной сферы. — Одесса : Астропринт, 2011. — 194, [1] с. : ил., табл. — Текст рус., англ.1Економіка  У корзину
9Х94Хроніка – 2000 : укр. культурол. альм. — Київ : Фонд сприяння розв. мистец., 1992-. 2012: Вип.1 (91), Україна - Білорусь. Кн. 2. - 447 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Х94Хроніка – 2000 : укр. культурол. альм. — Київ : Фонд сприяння розв. мистец., 1992-. 2012: Вип.3 (93), Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть, ч. 2. - 455 с. (ᴹᴷᴼ БС8)1Історія  У корзину
1234567