Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Х64Хмара, С. І. Дорогою мрії : Вибр. пр. у 2 т. Т. 1. - Київ : Фенікс, 2005. - 448 с.69Політика  У корзину
2Х64Хміль, Ф. І. Ділове спілкування : Навч. посіб. — Київ : Академвидав, 2004. — 278 с. — (Альма-матер).1Економіка  У корзину
3Х64Хмара, С. І. Дорогою мрії : Вибр. пр. у 2 т. Т. 2. - Київ : Фенікс, 2005. - 628 с.69Політика  У корзину
4Х69Ходаківський, Є. І. Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики / Ходаківський Є. І., Данилко В. К., Цал-Цалко Ю. С. ; [за заг. ред. Є. І. Ходаківського] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. — Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2009. — 336 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Х70Хозяйственное право : учебник / под ред. Мамутова В. К. - Киев : Юринком Интер, 2002. - 912 с.1Держава і право  У корзину
6Х70Хокейний Київ : Довідник / [Упоряд.: С.Черненко, К.Дульцев]. — Київ : Альтерпрес, 2004. — 72 с. : іл., табл., фотоіл. — (Сторінки спортивної слави). 8Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Х72Холлеман, Дона. Танец Светящегося Тела : Йога Будущего / Д.Холлеман, О.Сен-Гупта ; [Пер. с англ. К.Семенова]. — Киев : Ника-Центр, 2005. — 355 с. : ил.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Х73Холод, О. М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посіб. / О. М. Холод. — Вид. 2-е, перероб. й допов. — Київ : Білий Тигр, 2018. — 369 с. : іл., табл.3Суспільні науки в цілому  У корзину
9Х73Холод, В. В. Політологія : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — 2-е вид. — Суми : Унів. кн., 2003. — 405, [2] с. : іл. — (Бібліотека гуманітарних наук).1Політика  У корзину
10Х75Хольбайн, Вольфганг. Кольцо нибелунгов / Вольфганг Хольбайн, Торстен Деви ; [пер. с нем.: Олеся Малая]. — Харьков : Кн. клуб «Клуб семейн. досуга», 2008. — 444, [1] с.1Художня література  У корзину
12345678910