Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 63 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Х91 Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : [Навч. посібник для студентів вузів і фак.] / За ред. Гончаренка В.Д. — Київ : Ін Юре, 1998-. Т. 1 [Уклад.: Гончаренко В.Д. та ін.], 1998. — 503 с. *1Держава і право  У корзину
2Х91 Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : У 2 т. / За ред. В.Д.Гончаренка. — Київ : Ін Юре, 1998. Т. 2 [Уклад.: В.Д.Гончаренко та ін.], 1998. — 607 с. *1Держава і право  У корзину
3Х91Хрестоматия по древнерусской литературе : учеб. пособие / сост. М. Е. Федорова, Т. А. Сумникова. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Высш. шк., 1974. – 264 с.1Філологічні науки  У корзину
4Х91Хрестоматия по истории Древнего Рима : учеб. пособие для студентов вузов. - Москва : Высш. шк., 1987. - 431 с. 1Історія  У корзину
5Х93Христенко, С. С. Периодическая таблица экономических элементов духовной сферы. — Одесса : Астропринт, 2011. — 194, [1] с. : ил., табл. — Текст рус., англ.1Економіка  У корзину
6Х94Хроніка – 2000 : укр. культурол. альм. — Київ : Фонд сприяння розв. мистец., 1992-. 2012: Вип.1 (91), Україна - Білорусь. Кн. 2. - 447 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Х94Хроники современной Украины. Т. 3. 1997-1998. - Киев : Основ. ценности, 2002. - 380 с. 1Історія  У корзину
8Х97Хто є хто на Хмельниччині : довід.-біогр. вид. / [авт.-упоряд. В.В.Болгов]. Вип. 1. — Київ : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу та ін., 2003. - 206 с. : іл., портр.-1Література універсального змісту  У корзину
9Х97Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки : [довід.-біогр. вид.] / [авт.-упоряд. В.В.Болгов]. — Київ : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2001. - 206 с. : іл., портр. 1Література універсального змісту  У корзину
10Х97Хто є хто в європейській та американській політичній науці : Малий політол. слов. / [Авт.: Кухта Б. та ін.]. — [2-е вид., перероб. і доп.]. — Львів : Кальварія, 1997. — 277, [5] с. *1Політика  У корзину
1234567