Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Х39Харківський збірник : До 85-річчя Яра Славутича : [Зб. дослідж. й ст.] / Харк. держ. ун-т ім. В.H.Каразина ; Упоряд. Л.Селіверстова. — Харків, 2003. — 260 с. ^1Філологічні науки  У корзину
2Х39Херсонский, Б. Г. Кабы не радуга : избранное и стихи последних лет. - Харьков : Фолио, 2015. - 415 с. - (Граффити).9Художня література  У корзину
3Х43Хижняк, Зоя І. Історія Києво-Могилянської академії / З.І.Хижняк, В.К.Маньківський. — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. — 181, [2] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Х45Хиля, О. В. Хімія вуглеводів. Моносахариди : навч. посіб. для студ. хім. і біол. спец. вищ. навч. закл. / О. В. Хиля, В. П. Хиля ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2010. — 239 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
5Х46Хімічна природа та структура гетерогенних каталізаторів / О. В. Іщенко, А. Г. Дяченко, С. В. Гайдай, А. В. Вакалюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2021. — 208 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
6Х46Хімія / [упорядкув. З. Бібіка ; за заг. ред. І.Філоненка]. — Київ : Казка, 2010. — 255 с. : іл., табл. — (Новий довідник).1Природничі науки  У корзину
7Х46Химка, Джон-Пол. Зародження польської соціал-демокраії та українського радикалізму в Галиччині (1860 – 1890) / [Пер. з англ. С.Левченка ; Наук. ред. О.С.Жерноклеєв]. — Київ : Основні цінності, 2002. — 326, [1] с. — (Спадщина; Кн.16). * *1Історія  У корзину
8Х46Хіміч, Я. О. Християнська культура України: термінологія мистецтвознавчого аналізу : довідк. вид. / Ярослава Хіміч ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ : ДАКККіМ, 2008. — 175 с. ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Х57Хлобистов, Є. В. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі економіки та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо / [Є. В. Хлобистов]. — Київ : Грінь Д. С., 2016. — 96 с. : табл. — (Проект ПРООН/ГЕФ ”Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України”).1Економіка  У корзину
10Х64Хміль, Ф. І. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / Ф.І.Хміль. — Київ : Академвидав, 2008. — 238, [1] с. : іл., табл.; 21 см. — (Альма матер).1Економіка  У корзину
12345678910