Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Х12Харченко, В. П. Аеронавігація : навч. посіб. / В. П. Харченко, Ю. В. Зайцев. - Київ : Кн. вид-во НАУ, 2008. - 272 с.1Техніка  У корзину
2Х12Хаврусь, С. Л. Музей І. С. Нечуя-Левицького у Стеблеві : путівник. - Дніпропетровськ : Промінь, 1988. - 47 с.1Філологічні науки  У корзину
3Х13Хаггард, Райдер. Ледяные боги ; Аэша : [романы : для шк. возраста : пер. с англ.] / Райдер Хаггард. — 2-е изд. — Вильнюс : Alna Litera, 1992. — 315, [3] с. * *1Художня література  У корзину
4Х16Ле Хак, В. В. Стиль здоровой жизни = Healthy Lafestyle : Natur Boutique / Ле Хак В. В. — К. : [б. и.], 2008. — 288 с. : ил.1Медицина  У корзину
5Х17Халіновська, Л. А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування / Л. А. Халіновська ; [відп. ред.: Л. О. Симоненко] ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : КММ, 2017. — 231 с. : іл., табл. — (Студії з українського мовознавства; 20).1Філологічні науки  У корзину
6Х18Хамітов, H. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : Навч. посіб. зі словником / Хамітов H.В., Гармаш Л.H., Крилова С.А. ; Під ред. H.Хамітова ; НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди. - 2-е вид., перероб. та допов. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 296 с.1Філософські науки  У корзину
7Х18Хамітов, Н. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : навч. посіб. / Хамітов Н. В. та ін. – Київ : Наук. думка, 2000. – 271 с.1Філософські науки  У корзину
8Х18Хаммарберг, Томас. Права человека в Европе: время выполнять наши обязательства : точка зрения Комиссара по правам человека Совета Европы / Томас Хаммарберг. — Страсбург : Совет Европы, 2009. — 202 с. : ил. * *1Держава і право  У корзину
9Х19Хандрос, Б. Н. Всматриваясь в лица : докум.-худож. повествования / Б. Н. Хандрос. — 2-е изд., доп. — Киев : Молодь, 1990. — 253, [2] с., [8] л. ил. * *1Художня література  У корзину
10Х19Остап Ханко : біогр. і книгограф. покажч. : мислення. Естетика. Мистецтвознавство. Націологія. Керамологія. Етнографія / [упоряд. В. Ханко ; передм. В. Данилейко]. — 2-е вид., допов. і випр. — У Київі : О. Ханко, 2007. — 75 с. : іл., [2] арк. кольор. іл.1Мистецтво  У корзину
12345678910