Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф75Фокусы / [Сост. С.В.Станкевич]. — Харьков : Кн. клуб семейн. досуга, 2006. — 207 с. :1Мистецтво  У корзину
2Ф75Фольварочний, В. І. Спокуса : Драми / В.І. Фольварочний. — Чернівці : Зелена Буковина, 2000. — 271 с., [1] арк. портр.1Художня література  У корзину
3Ф75Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / Марко Вовчок, О. В. Маркович. — Київ : Наук. думка, 1983. — 527 с.1Художня література  У корзину
4Ф76Фомічова, В. М. Інтерсуб’єктивна реальність: репрезентація соціально-релігійних аспектів у свідомості людики : монографія. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 383 с.1Філософські науки  У корзину
5Ф76Фоменко, Д. Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII – XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [каталог] / Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Гліб Юхимець ; [редкол.: О. Онищенко (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. І. Цинковська, Г.Юхимець ; передм. Степовика Д.]. — Київ : Академперіодика, 2014. — 356, [211] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ф76Фоменко, В. М. Григорій Левицький і українська гравюра. [XVIII ст.]. — Київ : Наукова думка, 1976. — 351 с. з іл. — (АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського).1Мистецтво  У корзину
7Ф76Фоміна, Г. В. Міф і легенда у загальнокультурному просторі / Галина Фоміна, Анатолій Нямцу ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Н.-д. центр ”Біблія і культура”. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. — 255 с. * *1Філологічні науки  У корзину
8Ф79Формування конкурентоспроможності виробництва зернових культур в Україні : монографія / Л. І. Антошкіна, Н. В. Рунчева, М. М. Ігнатенко та ін. – Київ : Дельта, 2012. – 205 с.2Економіка  У корзину
9Ф79Forbes Ukraine / засн. і вид.: ТОВ ”УЯВи!” ; голов. ред. В. Федорин. — Київ, 2020-. Жовтень-листопад 2022: № 4400Журнали  У корзину
10Ф79Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах / Пономаренко В. С. [та ін. ; за заг. ред. В. С. Пономаренка, О. М. Ястремської]. — Харків : ХНЕУ, 2008. — 446 с. : іл., табл. — (Наукове видання)1Економіка  У корзину
12345678910111213141516