Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф59Фінансово-банківська статистика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. — Київ : Либідь, 2007. — 508, [3] с. : іл., табл.4Економіка  У корзину
2Ф59Фінанси підприємства зв’язку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [А. Д. Петрашевська та ін. ; за ред. В. М. Орлова] ; М-во трансп. та зв’язку України, Держ. адмін. зв’язку, Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попова. — Одеса : Фенікс, 2009. — 115 с. : табл.1Економіка  У корзину
3Ф59Фінковська, Ю. Лиця ялиці : [поезії]. - Львів : Піраміда, 2019. - 110 с.198Художня література  У корзину
4Ф61Фіолевський, Д. П. Адвокатура : Підручник / Донец. ун-т економіки та права. — Київ : Алерта ; Прецедент, 2006. — 486 с.1Держава і право  У корзину
5Ф65Федорович, В. Україна і світова політика : етапи на шляху укр. державотворення : вибр. ст. - Київ : Ярославів Вал, 2003. - 414 с.2Історія  У корзину
6Ф66Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Великий Гэтсби ; Ночь нежна : романы : пер. с англ. - Киев : Вища шк., 1990. - 495 с.1Художня література  У корзину
7Ф66Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. — 2-ге вид., доповн. — Київ : Академвидав, 2010. — 454 с. : табл. — (Альма-матер).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Ф74Фольварочний, В. І. На висоті орлиного лету : (роман-хроніка) : [про життя Д. М. Гнатюка] / Василь Фольварочний. — Чернівці : Букрек, 2015. — 427 с. : іл., [8] арк. фотоіл.1Мистецтво  У корзину
9Ф74Фодчук, І. М. Діагностика поверхні твердого тіла : Заг. стан пробл. та X-променеві методи : [навч. посіб. для студ. фіз.-мат. та інж. спец. вищ. навч. закл.] / Фодчук І.М., Баловсяк С.В. — Чернівці : Рута, 2007. — 287 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
10Ф75Фольварочний, В. І. Пересолений мед : Комедії / В.І. Фольварочний. — Чернівці : Зелена Буковина, 2000. — 358, [1] с.1Художня література  У корзину
12345678910111213141516