Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф56Філософська думка в Україні : Біобібліогр. слов. / [Горський В.С., Ткачук М.Л., Нічик В.М. та ін. ; Ред.-упоряд. М.Л.Ткачук ; Відп. ред. В.С.Горський]. — Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2002. — 243 с. : іл.1Філософські науки  У корзину
2Ф56Філософія природи : монографія / А.В. Толстоухов, Ю.О. Мєлков, С.М. Ягодзінський та ін. - Київ : Вид. ПАРАПАН, 2006. - 208 с.1Філософські науки  У корзину
3Ф56Фінанси регіону : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Т. О. Мацієвич, Г. М. Полевик, Н. В. Радванська. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 312 с.1Економіка  У корзину
4Ф56Філософська антропологія в контексті сучасної епохи / М. О. Булатов та ін. ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ : Стилос, 2001. - 244 с.2Філософські науки  У корзину
5Ф56Філософія : навч. посіб. / [Губерський Л. В., Надольний І. Ф., Андрущенко В. П. та ін.] ; за ред. І. Ф. Надольного. — 4-е вид., випр. — Київ : Вікар, 2004. — 457 с. — (Вища освіта XXI століття). ***1Філософські науки  У корзину
6Ф56Філософія : [Підруч. для студ. вузів] / [Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І. та ін. ; Голов. ред. В.М. Куценко]. — 2-е вид., стер. — Київ : Либідь, 2002. — 405, [1] с.40Філософські науки  У корзину
7Ф56Філософія : Курс лекцій : навч. посібник / Т. В. Бичко, Ю. В. Осічнюк, В. Г.Табачковський та ін. — Київ : Либідь, 1991. — 456 с.1Філософські науки  У корзину
8Ф56Філософія. Світ людини : курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ. - Київ : Либідь, 2003. - 432 с.2Філософські науки  У корзину
9Ф59Фінкель, Леонід. Етюди про Тель-Авів : пер. з рос. / Леонід Фінкель, Соня Чесніна. — Київ : Фенікс, 2009. — 146 с. : іл.1Історія  У корзину
10Ф59Финкельштейн, Б. Г. Под знаком Льва / Борис Финкельштейн. — Киев : Радуга, 2010. — 215, XXXI, [1] с. : ил., [1] л. портр.1Художня література  У корзину
12345678910111213141516