Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф50Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі / В. М. Кобзова, С. А. Дещиця, Б. Т. Ладанівський, І. П. Мороз ; [ред. О. І. Калашникова] ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, Карпат. від-ня. — Київ : Наук. думка, 2008. — 166, [1] с. : іл., табл., [2] арк. кольор. іл.1Техніка  У корзину
2Ф50Фізичні основи теорії надійності : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 215 с.17Техніка  У корзину
3Ф51Філарет (патріарх). [Праці] / патріарх Філарет. — Київ : Вид. від. УПЦ Київ. Патріархату, 2010–. Т. 1 : Проповіді, 2010. — 534, [1] с., [1] арк. портр. * *1Релігія  У корзину
4Ф51Філарет (патріарх). [Праці] / патріарх Філарет. — Київ : Вид. від. УПЦ Київ. Патріархату, 2010–. Т. 2 : Проповіді, 2010. — 446, [1] с., [1] арк. портр. * *1Релігія  У корзину
5Ф53Филипович, П. П. Поезії / Ред. М.Ореста ; Вступ. ст. В.Державина ; Біогр. нарис О.Ф. — Мюнхен : Ін-т Літературознавства при Укр. Вільному Ун-ті, 1957. — 147, [3] с. : портр. * *1Художня література  У корзину
6Ф53Філіпенко, А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / А.С.Філіпенко ; [голов. ред. С. В. Головко]. — Київ : Либідь, 2008. — 401, [5] с. : іл., табл. * *3Економіка  У корзину
7Ф53Филипчак, Іван. Кульчицький — герой Відня : іст. повість з XVII в. / Іван Филипчак. — Львів : Слово, 1991. — 236 с.1Історія  У корзину
8Ф54Филологические исследования : сб. науч. тр. / Донец. нац. ун-т, Филол. фак., Донец. нац. мед. ун-т, Лаб. общ. и прикладного языкознания. — Киев, 2000-. 2014: Вып. 12 : Чеховский сборник.3Філологічні науки  У корзину
9Ф54Філологічні науки, 1998 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. — Ч. 2. — Київ : Стилос, 2008. — 571 с. 1Філологічні науки  У корзину
10Ф56Філософія і соціологія в контексті сучасної культури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: П. І. Гнатенко (відп. ред.) та ін.]. — Дніпропетровськ : Пороги : ДНУ, 2009. — 235 с.1Філософські науки  У корзину
12345678910111213141516