Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф47Фещенко, П. І. Стежина : автобіогр. оповідь / Петро Фещенко. — Київ : В. Карпенко, 2008. — 371 с. : іл.1Історія  У корзину
2Ф48Ферреро, Бруно. Небесна брама : [оповідання] / Бруно Ферреро ; [пер. Т. Різун]. — Львів : Свічадо, 2008. — 174, [1] с. — (Притчі та оповідання).0Художня література  У корзину
3Ф48Файнгольд, Ю. Петунья : повесть / Юлия Файнгольд ; [редкол.: Л. Гинзбург та ін. ; Центр исслед. истории и культуры восточноевроп. еврейства]. — Киев : Дух і Літера : Маханаим, 2016. — 230, [1] с.1Художня література  У корзину
4Ф49Фигура вашей мечты : тонкая талия, стройные ноги, упругая грудь / [сост. Шеховцова Ирина Иосифовна]. — Харьков : Клуб семейн. досуга, 2009. — 251, [1] с. — (Новая женская энциклопедия).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Ф50Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : [підруч. для студентів хім.-технол. і екол. спец. вузів] / [Запольський А.К., Мішкова-Клименко H.А., Астрелін І.М. та ін.]; за заг. ред. Запольського А.К. — Київ : Лібра, 2000. — 551 с. : іл., табл.50Техніка  У корзину
6Ф50Физика твердого тела : Энцикл. слов. / НАН Украины. Отд-ние физики и астрономии. Ин-т физики Ин-т магнетизма. — Киев : Наук. думка, 1996-. Т. 2 ; Гл. ред. Барьяхтар В.Г. П-Я, 1998. — 643, [1] с.1Природничі науки  У корзину
7Ф50Фізична екологія : кредитно-модульна система : навч. посіб. / М. Ю. Новоселецький та ін. - Київ : Кондор, 2009. - 480 с.1Природничі науки  У корзину
8Ф50Физика твердого тела : Энцикл. слов. / НАН Украины. Бюро отд-ния физики и астрономии. Ин-т физики. — Киев : Наук. думка, 1996-. Т. 1 ; Гл. ред. Барьяхтар В.Г. А-О, 1996. — 650, [1] с.1Природничі науки  У корзину
9Ф50Фізер, І. М. Американське літературознавство : Іст.-критич. нарис / [Наук. ред. В.П.Моренець]. — Київ : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2006. — 106 c.1Філологічні науки  У корзину
10Ф50Фізер, Іван. Вагомість гуманітарних дисцисплін у системі вищої освіти : [івнаґурац. лекція почес. професора Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", 1 верес. 1996 .]. - Київ : Вид дім "Києво-Могил. акад., 2004. - 21 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213141516