Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 77 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф43Фердоусі, Абул-Касим. Ростам і Сохраб з «Шах-Наме» Фердоусі : [епізод поеми «Шах-Наме»] / Фердоусі ; пер. О. Мазепової ; худож. В. Гукайло. — Київ : Грані-Т, 2007. — 39 с. : іл.18Художня література  У корзину
2Ф43Фергюсон, Синклер Б. Лишь во Христе: жизнь, в центре которой Евангелие : пер. с англ. - Здолбунов : ЛЕВИТ, 2019. - 280 с.0Релігія  У корзину
3Ф50Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : [підруч. для студентів хім.-технол. і екол. спец. вузів] / [Запольський А.К., Мішкова-Клименко H.А., Астрелін І.М. та ін.]; за заг. ред. Запольського А.К. — Київ : Лібра, 2000. — 551 с. : іл., табл.50Техніка  У корзину
4Ф50Фізер, І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : Метакрит. дослідж. / Авториз. пер. В. Брюховецького. - Київ : Обереги, 1996. - 192 с.1Філологічні науки  У корзину
5Ф50Фізер, Іван. Вагомість гуманітарних дисцисплін у системі вищої освіти : [івнаґурац. лекція почес. професора Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", 1 верес. 1996 .]. - Київ : Вид дім "Києво-Могил. акад., 2004. - 21 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ф50Фізичні основи теорії надійності : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 215 с.18Техніка  У корзину
7Ф53Филиппов, Е. М. Земля в развитии. - Киев : Рад. шк., 1989. - 192 с.1Природничі науки  У корзину
8Ф53Филиппов, В. Н. Юлиус Фучик. - Москва : Мол. гвардия, 1986. - 304 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 6 (668)).1Філологічні науки  У корзину
9Ф54Філологічні науки, 1998 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. — Ч. 2. — Київ : Стилос, 2008. — 571 с. 1Філологічні науки  У корзину
10Ф56Філософія : підручник / за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Харків : Консум, 2000. - 672 с.1Філософські науки  У корзину
12345678