Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 156 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф33Федорук, П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій / Федорук Павло Іванович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ : Вид.-дизайн. від. ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. — 324 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Ф33Федоренко, Д. Т. Від серця до серця : попул. посіб. з українознавства : (Етнол., фольклор. та етнопед. проблеми). – Київ, 1997. – 171 с. – (Бібліотека українця, сер. Українознавство).1Історія  У корзину
3Ф33Федорчук, Я. П. Волинянин / Ярослав Федорчук. — Київ : Просвіта, 2007-. Кн. 1 Дитинство і юність, 2007. — 175 с. : іл., портр., XXIV c. фотоіл.2Історія  У корзину
4Ф33Федорук, О. К. Пластика Петра Капшученка : [Світлини з скульптур. пр.] / Акад. мистецтв України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України та ін.; [Фото О.Михайлюка, П.Капшученка; Упоряд. Л.П.Шмітт, Брус Шмітт]. — Київ ; [Нью-Йорк : Коць], 2004. — 275 с. : іл. (vf)6Мистецтво  У корзину
5Ф33Олександр Касіянович Федорук : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. мистецтв, Ін-т пробл. сучас. мистецтва; [упоряд.: Я. Федорук, В. Ханко; переднє сл. Віктора Сидоренка; вступ. ст. Віталія Ханко]. — Київ : Фенікс, 2010. — 123, XXXII с. : іл. 7Мистецтво  У корзину
6Ф33Федорук, Я. О. Віленський договір 1656 року : Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття / Ярослав Федорук ; [наук. ред. Я. Дашкевич] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. Ін-т Укр. Студій. — Київ : Києво-Могил. акад., 2011. — 623 с. : іл., [41] арк. іл.1Історія  У корзину
7Ф33Федорін, В. Ґудбай, імперіє : розмови з Кахою Бендукідзе / Володимир Федорін ; [пер. з рос. В. Верб’яного ; передм. Томаша Фіала]. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 527, [4] с. : іл. *1Економіка  У корзину
8Ф34Федурко, М. Морфонологія відіменникового словотворення / Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. — Київ ; Дрогобич : Вимір, 2003. — 271 с. : табл.0Філологічні науки  У корзину
9Ф34Федущак, І. Абезь і Адак – дорога у вічність / Інна Федущак, Віктор Федущак. — Львів : [НВФ «Укр. технології»], 2006. — 290, [1] c. : іл., табл., [14] арк. іл.1Історія  У корзину
10Ф34Федотов, В. О. Газові підвіси шпиндельних вузлів / В. О. Федотов, І. В. Федотова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 243 с. : іл., табл. *1Техніка  У корзину
12345678910111213141516