Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф33Федорук, П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій / Федорук Павло Іванович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ : Вид.-дизайн. від. ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. — 324 с. : іл., табл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Ф33Федорін, В. Гудбай, імперіє : розмови з Кахою Бендукідзе. - Вид. 2-е, випр. та допов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 549 с.1Економіка  У корзину
3Ф33Федоренко, Д. Т. Від серця до серця : попул. посіб. з українознавства : (Етнол., фольклор. та етнопед. проблеми). – Київ, 1997. – 171 с. – (Бібліотека українця, сер. Українознавство).1Історія  У корзину
4Ф33Федорук, О. Ратай українського поля : мистецтвознавець В. Ханко / Олександр Федорук ; за ред. Остапа Ханка. — У Київі : О. Ханко, 2007. — 15 с. : іл., портр.1Мистецтво  У корзину
5Ф33Федорчук, Я. П. Волынянин / Ярослав Федорчук. — Киев : Міленіум, 2009-. Кн. 1 : Детство и юность, 2009. — 175 с. : портр., [12] л. фот. * *1Історія  У корзину
6Ф33Федорчук, Я. П. Волинянин / Ярослав Федорчук. — Київ : Просвіта, 2007-. Кн. 1 Дитинство і юність, 2007. — 175 с. : іл., портр., XXIV c. фотоіл.2Історія  У корзину
7Ф33Федорук, О. К. Перетин знаку : [у 3 кн.] / Олександр Федорук. — Київ : А+С, 2006-. Кн. 2 ; Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. — Київ : ФЕНІКС, 2007. — 358, [1] с. : іл.1Мистецтво  У корзину
8Ф33Федорук, О. К. Пластика Петра Капшученка : [Світлини з скульптур. пр.] / Акад. мистецтв України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України та ін.; [Фото О.Михайлюка, П.Капшученка; Упоряд. Л.П.Шмітт, Брус Шмітт]. — Київ ; [Нью-Йорк : Коць], 2004. — 275 с. : іл.5Мистецтво  У корзину
9Ф33Олександр Касіянович Федорук : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. мистецтв, Ін-т пробл. сучас. мистецтва; [упоряд.: Я. Федорук, В. Ханко; переднє сл. Віктора Сидоренка; вступ. ст. Віталія Ханко]. — Київ : Фенікс, 2010. — 123, XXXII с. : іл. 7Мистецтво  У корзину
10Ф33Федорук, Я. О. Віленський договір 1656 року : Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття / Ярослав Федорук ; [наук. ред. Я. Дашкевич] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. Ін-т Укр. Студій. — Київ : Києво-Могил. акад., 2011. — 623 с. : іл., [41] арк. іл.1Історія  У корзину
12345678910111213141516