Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф83Франко, І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. — Київ : Наук. думка, 1976-. Т. 18 : Повісті та оповідання (1888-1892) / Упоряд. та комент. Н.О. Вишневської; Ред. тому П.Й. Колесник, 1978. — 487 с. : 3 л. іл., факс. *1Художня література  У корзину
2Ф83Франко, О. Ф. Практична кухня. - Львів : Каменяр, 1990. - 238 с. : іл.0Техніка  У корзину
3Ф83Франко, І. Я. [Зібрання творів] : дод. томи до Зібрання творів у 50 т. / Іван Франко. — Київ : Наук. думка,.-. Т. 51 ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка]. — Програма ”Українська книга” Прозові переклади, 1876-1912 / [упорядкув. та комент. М. З. Легкого та ін. ; ред. Є. К. Нахлік], 2008. — 985 с., [3] арк. фотоіл., портр. *1Художня література  У корзину
4Ф83Франко, І. Я. Лель і полель : Сучасна повість : [Для старш. шк. віку] : Пер. з пол. / [Післямова І.Пасемка]. — Київ : Веселка, 2005. — 196, [2] с. : іл. *0Художня література  У корзину
5Ф83Франко, І. Я. Захар Беркут : образ громад. життя Карпат. Русі в XIII віці / І. Я. Франко ; Офорти худож. Г. Якутовича. — Київ : Дніпро, 1974. — 171 с. : іл.0Художня література  У корзину
6Ф83Зеновія Франко (1925-1991) : Статті. Спогади. Матеріали / НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Наук. т-во ім. Шевченка ; [Упоряд., ред. М.А.Вальо ; Передм. О.М.Романіва]. — Львів, 2003. — 368 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
7Ф83Франко, І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. — Київ : Наук. думка, 1976-. Т. 6 : Поезія / Упоряд. та комент. Л.А. Кочубей, В.І. Крекотня, О.В. Мишанича; Ред. тому О.В. Мишанич, 1976. — 567 с. : портр. *1Художня література  У корзину
8Ф83Франко, І. Я. Каменярі : мовами народів світу / І. Я. Франко ; [упоряд. вступ. ст. і примітки Ф. П. Погребенника] ; АН УРСР. — Київ : Наукова думка, 1983. — 190 с. : іл. (БСФРАНКО)0Художня література  У корзину
9Ф83Професор Франкфурт Соломон Львович (1866–1954) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18 листоп. 2016 р. / НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад. В. А. Вергунов та ін. — Київ : Наш формат, 2016. — 102 с. — (Серія ”Наукові історико-бібліографічні читання”; Читання 10).9Сільське та лісове господарство   У корзину
10Ф83Франко, І. Я. Украдене щастя. — Харків : Фоліо, 2005. — 414, [1] с. — (Українська класика). *0Художня література  У корзину
12345678910111213141516