Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 157 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф79Forbes Ukraine (рос.) / [учредитель и изд.: ООО ”Уяви!” ; гл. ред. В. Федорин]. — Киев, 2020-. Октябрь 2021: № 8 (14).10Журнали  У корзину
2Ф79Forbes Ukraine (рос.) / [учредитель и изд.: ООО ”Уяви!” ; гл. ред. В. Федорин]. — Киев, 2020-. Ноябрь 2021: № 9 (15).10Журнали  У корзину
3Ф79Forbes Ukraine (рос.) / [учредитель и изд.: ООО ”Уяви!” ; гл. ред. В. Федорин]. — Киев, 2020-. Декабрь 2021: № 10 (16).10Журнали  У корзину
4Ф79Forbes Ukraine / засн. і вид.: ТОВ ”УЯВи!” ; голов. ред. В. Федорин. — Київ, 2020-. Грудень 2022 - січень 2023: № 5400Журнали  У корзину
5Ф79Forbes Ukraine / засн. і вид.: ТОВ ”УЯВи!” ; голов. ред. В. Федорин. — Київ, 2020-. Квітень 2022: № 250Журнали  У корзину
6Ф79Forbes Ukraine / засн. і вид.: ТОВ ”УЯВи!” ; голов. ред. В. Федорин. — Київ, 2020-. Серпень-вересень 2022: № 3400Журнали  У корзину
7Ф79Forbes Ukraine / засн. і вид.: ТОВ ”УЯВи!” ; голов. ред. В. Федорин. — Київ, 2020-. Лютий-березень 2023: № 1400Журнали  У корзину
8Ф79Формування духовного світу студента : (на матеріалі досліджень в СНАУ) / [Гнатюк Л.В., Єрьоміна І.Д., Колісник С.А. та ін. ; За заг. ред. Л.В.Гнатюка] ; Сум. нац. аграр. ун-т. Каф. філософії та соціології. — Суми : Унів. кн., 2007. — 262 с. : іл., табл.2Суспільні науки в цілому  У корзину
9Ф79Формальні методи специфікації програм : навч. посіб. : [для студентів спец. ”Інженерія програм. забезпечення”, аспірантів та викладачів ВНЗ ф-тів комп’ютер., зокрема програм.-інженер., підгот., для спеціалістів, що розробляють приклад. алгоритми і програм. забезпечення] / [А. Ю. Дорошенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2018. — 367 с. : табл. ***1Природничі науки  У корзину
10Ф79Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу / [С. В. Баранова та ін.] ; за наук. ред. Л. О. Кияшко ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. — Київ : Міленіум, 2014. — 313 с. : іл., табл. ***1Психологія  У корзину
12345678910111213141516