Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українська поезія : середина XVII ст. / упоряд.: В. І. Крекотень, М. М. Сулима. — Київ : Наук. думка, 1992. — 679, [1] с. — (Пам’ятки давньої української літератури / АН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка).1Художня література  У корзину
2У45Українська література ХІХ століття : хрестоматія : навч. посіб. для студентів філол. спец. ВНЗ. – Київ : Либідь, 2006. – 1327 с.2Філологічні науки  У корзину
3У45Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ, 2005-. 2019: Вип. 18.10Культура. Наука. Освіта  У корзину
4У45Україна: антологія пам’яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. - Київ : Основи, 2009. - Т. 1 - 10.20Історія  У корзину
5У45Three Centuries of the Ukrainian Icon. – Kyiv : Spalakh, 2001. – 80 p. (Українська ікона трьох століть : каталог виставки, англ. мовою).98Мистецтво  У корзину
6У45Український світ : метод. розробки для вчителів неділ. шкіл укр. зарубіжжя із вивч. укр. алфавіту / Сорочук Л.В. та ін. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2004. - 104 с.1Філологічні науки  У корзину
7У45Українська словесність : навч. посіб. / [Л. С. Козловська, І. І. Козловець, І. А. Колеснікова, Т. Г. Яременко ; редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ вищ. навч. закл. ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. — Київ : КНЕУ, 2011. — 275 с. : табл. 1Філологічні науки  У корзину
8У45Українська музична література : навч. посіб. для учнів дит. муз. шкіл. Ч. 3 / авт.-упоряд. Казак І. І. - Рівне : [Б.м.], 2007. - 148 с. ***1Мистецтво  У корзину
9У45Українська наукова термінологія : зб. матеріалів наук.-практ. конф. "Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки", 12 листоп. 2010 р. № 3 / НАН України, Наук.-вироб. підприємство ”Вид-во ”Наук. думка” НАН України”. — Київ : Наук. думка, 2010. - 310 с.1Філологічні науки  У корзину
10У45”Україно, моя Україно”, Міжнар. пленер. Міжнародний пленер ”Україно, моя Україно” за участю професійних художників української діаспори з Австрії та ін. : [альбом]. — Київ : [б. в.], 2006. — 33 с. : іл. (vf)1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415161718192021222324