Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 189 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. - Вип. 35. - Київ, 2009. - 432 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2У45Український театр XX століття : антологія вистав / Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. ; за заг. ред. М. Гринишиної ; [вступ В. Сидоренко]. — Київ : Фенікс, 2012. — 943 с. : іл., XVI с. кольор. іл.2Мистецтво  У корзину
3У45Українське право : Наук.-практ. часопис. - Київ, 1996-. 2003 : 1 (16)1Держава і право  У корзину
4У45Українське право : Наук.-практ. часопис. - Київ, 1996-. 2004 : (17)1Держава і право  У корзину
5У45Українське право : Наук.-практ. часопис. - Київ, 1996-. 2005 : 1 (18)1Держава і право  У корзину
6У45Український національно-визвольний рух, березень-листопад 1917 року : док. і матеріали / упоряд. В. Верстюк (керівник), В. Бойко, О. Бойко, А. Гриценко та ін. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 1024 с. (ᴹᴷᴼ БС34)10Історія  У корзину
7У45Українська література ХІХ століття : хрестоматія : навч. посіб. для студентів філол. спец. ВНЗ. – Київ : Либідь, 2006. – 1327 с.2Філологічні науки  У корзину
8У45Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ, 2005-. 2019: Вип. 18. ^10Культура. Наука. Освіта  У корзину
9У45Україна: антологія пам’яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. - Київ : Основи, 2009. - Т. 1 - 10.20Історія  У корзину
10У45Three Centuries of the Ukrainian Icon. – Kyiv : Spalakh, 2001. – 80 p. (Українська ікона трьох століть : каталог виставки, англ. мовою).98Мистецтво  У корзину
12345678910111213141516171819